Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Kommunikasjonsmedarbeider - Seniorkonsulent

Søknadsfrist: 27.01.2020

Ved Utdanning i Bergen er det ledig en stilling (vikariat) som seniorkonsulent - kommunikasjonsmedarbeider

Er du en god historieforteller? Blir du motivert av å kunne formidle alle mulighetene som finnes i studiebyen Bergen? Ved Utdanning i Bergen er det ledig et vikariat i 100% stilling som kommunikasjonsmedarbeider.

Høgskulen på Vestlandet

Utdanning i Bergen arbeider for å synliggjøre og styrke Bergen som studieby. Vi er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, NLA Høgskolen, Høyskolen Kristiania, Fagskolen Kristiania, VID vitenskapelige høgskole, Fagskolen i Hordaland, Sammen, Bergen kommune, og Vestland fylkeskommune.


Sekretariatsfunksjonen til Utdanning i Bergen er lagt til Høgskulen på Vestlandet.

Stillingen er ledig snarest og tilsettingsperioden er fram til 31.12.20, med mulighet for forlengelse.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Produksjon av innhold både på engelsk og norsk (video, bilder og tekst) til nettsider og SOME.
 • Oppfølging av kommunikasjonsplaner.
 • Planlegging og gjennomføring av nettverksmøter og arrangement.
 • Saksutredninger og sekretær for prosjektgrupper.

Andre arbeidsoppgaver knyttet til Utdanning i Bergens satsningsområder kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Søkere må ha relevant fagskoleutdannelse eller høyere utdanning på minimum bachelornivå.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Kompetanse og erfaring på produksjon av foto- og videoinnhold til nettsider og sosiale medier.
 • Erfaring fra bruk av publiseringsverktøy.
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra bruk av verktøy som Photoshop, InDesign, Premiere Pro og After Effects.
 • Erfaring fra bruk av analyseverktøy.
 • Erfaring med administrering av kanaler i sosiale medier.
 • Forståelse for SEO.
 • Trygg og rask utførelse ved produksjon av artikler, tekster og video.

Personlige egenskaper:

 • Kreativ og initiativrik.
 • Språksikker og kvalitetsbevisst.
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet med oppgaver og frister.
 • Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Ved vurdering vil det bli lagt stor vekt på de personlige egenskapene som er nødvendig for stillingen.

Søkere bes om å fremvise inntil tre eksempler på videoinnhold de har laget

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som seniorkonsulent er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad, CV og lenke til inntil 3 eksempler på egenprodusert videoinnhold ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved Utdannig i Bergen eller Høgskolen på Vestlandet

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Utdanning i Bergen:

 • Leder for Utdanning i Bergen, Michelle Ingrid Greene, [email protected], tlf: 55 58 90 37 / mob: 970 43 204

Søk stillingen