Stilling:

Professor i helsevitenskap / sykepleievitenskap - digital helse / e-helse / helseteknologi

Søknadsfrist 20. desember 2018

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Ved Avdeling for helse- og velferd er det ledig stilling som professor i helse-/sykepleievitenskap.

Vi søker etter en medarbeider som kan bidra til å styrke avdelingens samlede undervisnings- og forskningsmiljø, og som kan styrke avdelingens forskningsprofil knyttet til høgskolens vedtatte doktorgradssatsing «det digitale samfunn».

Arbeidsoppgaver:

 • initiere, lede og styrke avdelingens undervisnings-, forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • veilede og bidra til å bygge nasjonale og internasjonale nettverk
 • tverrfaglig samarbeid internt i høgskolen og med andre utdanningsinstitusjoner, nasjonalt og internasjonalt, forventes
 • undervisning i emner på engelsk kan forventes/kreves
 • studiekoordinering, emneansvar og deltakelse i råd og utvalg på avdelings- og institusjonsnivå

Kvalifikasjonskrav:

 • helse-/sykepleiefaglig utdanningsbakgrunn på doktorgradsnivå
 • forskningserfaring innen helse-/sykepleievitenskapelige problemstillinger med særlig vekt på forskningskompetanse innen digital helse/e-helse/helseteknologi
 • relevant klinisk erfaring, fortrinnsvis av nyere dato, vil være en styrke
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk
 • god IKT- kompetanse og interesse for, og/eller erfaring med, pedagogisk bruk av digitale verktøy

Søkere med bachelorgrad i sykepleie vil bli foretrukket ved ellers like kvalifikasjoner.

Vi legger vekt på at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og studentengasjement. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner.

Generelle kvalifikasjonskrav

For ansettelse som professor må du dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå, jf. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen høgskolepedagogikk og kollegabasert veiledning.

Vi tilbyr

 • stillingen lønnes som 1013 Professor eller 1532 Dosent i spennet kr 680 200- 838 300. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

Innsending av søknad og publikasjoner

Da din søknad skal vurderes av et sakkyndig utvalg, ber vi deg om å legge ved:

 • inntil 10 relevante publikasjoner/arbeider
 • fullstendig publikasjonsliste med omtale av de mest sentrale arbeidene
 • attester og vitnemål

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Dokumentasjonen kan eventuelt ettersendes - i 4 eksemplar - senest to uker etter søknadsfristens utløp til:

Høgskolen i Østfold v/ HR-enheten

Brevadresse: Pb 700, 1757 HALDEN

Pakkeadresse: B.R.A. veien 4, 1757 HALDEN

Merk søknad: Ref. 18/00871

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Vi ber deg om å benytte søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Søk på stillingen