Ledig stilling ved Høgskolen i Østfold

3 studielederstillinger ved Avdeling for helse og velferd

Søknadsfrist: 01.11.2019

Om stillingene

Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig 3 stillinger som studieleder. Studieleder ansettes for en åremålsperiode på 4 år med mulighet for ansettelse i ytterligere to åremålsperioder etter ny utlysning av stillingen.

Det lyses ut stilling som studieleder for:

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.


Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".


Høgskolen er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor. Dette samarbeidet er viktig for utvikling av både høgskolen og regionen. Kjernen i virksomheten vår er å utdanne omstillingsdyktige profesjonsutøvere som samfunnet har behov for.


Vi bidrar til økt forståelse og skaper debatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av kunnskap.

 • bachelorstudiet i vernepleie og mastergradsutdanning i psykososialt arbeid
 • bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og mastergradsutdanningen i samordning av helse- og velferdstjenester. Det tilligger denne stillingen en mindre andel undervisnings- og / eller forskningsoppgaver etter avtale.
 • bachelorstudiet i sykepleie med hovedansvar for andre og tredje år av utdanningen. Sykepleierutdanningen / helseutdanningene skal til sammen ha to studieledere.

Det bes opplyst i søknaden hvilke(n) av stillingene man søker.

Arbeids- og ansvarsområder

Studieleder inngår i avdelingens strategiske ledergruppe og har delegert fag, personal- og økonomiansvar for sin studieretning. Studieleder rapporterer til dekan.

Overordnet ansvarsområde

 • ansvar for daglig ledelse av studieretningen
 • faglig resultatansvar for studieretningens totale virksomhet
 • ansvar for at studieretningens samlede ressurs benyttes effektivt og i samsvar med avdelingens og høgskolens målsetting

Arbeids- og ansvarsområder

 • tilrettelegging og gjennomføring av studieprogrammer og planlegging av nye studier, samt FoU
 • realisering av høgskolens vedtatte strategier
 • strategisk og langsiktig kompetanseutvikling
 • utvikling av studieprogrammer og planlegging av nye studier
 • studieretningens bidrag til felles oppgaver og tverrfaglig samhandling
 • oppfølging av HiØs kvalitetssystemer for å sikre høy kvalitet i utdanningen
 • tilrettelegging for utvikling av eksternfinansiert virksomhet innenfor studieretningens fagområde i samarbeid med HiØ VIDERE

Kvalifikasjonskrav

 • kompetanse på minimum mastergradsnivå, primært innen ett eller flere av avdelingens fagområder
 • relevant ledererfaring, gjerne fra tilsvarende sektor
 • god muntlig og skriftlig kommunikasjons- og fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

I tillegg vektlegger vi

 • gode lederegenskaper, gjerne med dokumentert lederopplæring
 • erfaring fra undervisning, veiledning og forskning
 • erfaring fra ett eller flere fagområder i avdelingens studieportefølje

Vi vektlegger dine evner til

 • å inspirere og være teambygger
 • å kommunisere og samhandle med ansatte og studenter
 • å legge tilrette for avklaring og oppfølging av mål og resultatkrav
 • å ta initiativ, planlegge, prioritere arbeid og legge tilrette for utvikling
 • strategisk tenkning

Vi tilbyr

 • stillingene lønnes som 1473 studieleder mellom kr 617 800 - 790 100. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • et engasjert og faglig miljø i utvikling

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.

Søk på stillingen