Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Administrativ koordinator - Handelshøgskolen Innlandet

Søknadsfrist: 05.12.2019

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Administrativ koordinator

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet er et nyfusjonert fakultet med en bred studieportefølje. Vi har ambisjon om internasjonal akkreditering som handelshøgskole. Kvalitet i utdanning og forskning fordrer et profesjonelt administrativt støtteapparat. Vi søker derfor en administrativ koordinator til utvikling og implementering av effektive administrative tjenester med riktig kvalitet, til både studenter og ansatte.

Ansvar og oppgaver

 • Studentoppfølging, studieveiledning og saksbehandling

• Bistå administrativt til faglig kvalitetsarbeid, studieplanlegging og studiegjennomføring• Koordinere fagseminarer, studieprogramutvalg mv• Informasjon til ansatte og studenter, og markedsføring av studieprogram• Ta initiativ til og gjennomføre endringer som sikrer effektive og kvalitativt gode administrative tjenester• Være oppdatert på utviklingsprosesser, og ha en aktiv rolle i innføringa av nye verktøy og rutiner

Andre oppgaver, og/eller endringer i stillingen vil kunne gjøres ved behov.

Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen, Handelshøgskolen, og rapporterer til fakultetsdirektør. Arbeidsoppgaver knyttet til støtte og oppfølging av ansatte ogstudenter vil for tiden være knyttet til institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier, med hovedvekt på bachelor i rettsvitenskap.

Ved evt. intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling innen det studieadministrative området, med tilsvarende krav til kompetanse og erfaring som den kunngjorte stillingen.

Stillingen er for tiden lagt til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Direktør Anne Christel Johnsgaard, Tel: 62430019, Mob: 911 53 999, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå• Erfaring fra administrativ koordinerende stilling• Erfaring med utviklings- og forbedringsarbeid• Erfaring fra offentlig saksbehandling og relevante IKT-verktøy• Stor digital kompetanse
 • God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig er nødvendig

Personlig kompetanse

Vi søker deg som er:

• strukturert, målretta og har god gjennomføringsevne

• selvgående, ansvarsfull og serviceinnstilt

• initiativ- og løsningsorientert

• klarer å håndtere mange oppgaver samtidig

• teamorientert, med gode kommunikasjon- og relasjonelle ferdigheter

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1363 seniorkonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. For særskilt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1434 rådgiver vurderes.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen