Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolelektor / førstelektor i postproduksjon

Søknadsfrist: 01.11.2019

Om stillingen

Stillingen ligger til Institutt for TV-utdanninger ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi: https://www.inn.no/om-hoegskolen/fakultet/fakultet-for-audiovisuelle-medier-og-kreativ-teknologi.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi(AMEK) omfatter institutt for TV-utdanninger, institutt for spillutdanninger og fagmiljøet Film og fjernsynsvitenskap. Fakultetet har aktivitet på Hamar og Lillehammer


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Instituttet tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm. Studieporteføljen består av egne utdanninger i regi og teknikk for henholdsvis enkamera- og flerkameraproduksjon, samt et studieprogram i prosjekt- og produksjonsledelse for TV. Utdanningene er prosjektorienterte og produksjonsintensive, der studentene utvikler og produserer konsepter, filmer og programmer på tvers av sjangre og visningsplattformer. Historiefortelling og utvikling av originalt innhold er kjernen i alle våre studier. TV-utdanningen samarbeider tett med TV-bransjen. Instituttet er lokalisert på Lillehammer, har cirka 180 studenter og for tiden 25 ansatte.

Stilingen er fast, 50%

Kontakt:

 • Instituttleder Jo Sondre Moseng, Tel: 61 28 83 28, Mob: 996 38 055, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning i aktuelle tema innenfor postproduksjon
 • Opplæring i aktuelle arbeidsverktøy
 • Organisering av øvelser samt veiledning, evaluering og sensur av produksjoner og oppgaver
 • Undervisningsplanlegging og studieutviklingsarbeid
 • Faglig utviklingsarbeid

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innen postproduksjon (TV/film) eller tilsvarende praktisk, dokumenterbar erfaring med profesjonell postproduksjon for TV og/eller film
 • Erfaring fra profesjonelt arbeid med fargekorrigering og grading
 • Prosjektkunnskap og erfaring med digital arbeidsflyt i profesjonell TV- og/eller filmproduksjon
 • Erfaring fra profesjonelt arbeid med grafikk for TV- og/eller filmproduksjon
 • Erfaring fra bilderedigering/klipp
 • Erfaring med lydetterarbeid
 • IKT/systemkompetanse
  • DaVinci Resolve
  • Adobe Premiere Pro
  • Adobe After Effects
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning

Søkeren må beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Undervisningsspråket er norsk.

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt, spesielt evnen til å reflektere over og ta initiativ til utvikling av fagområdet i samarbeid med øvrig stab, studenter og eksterne aktører.

God formidlingsevne vil også være av betydning.

Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Søkere gis anledning til å levere inn inntil 8 arbeider/verker (produksjoner, dokumentasjon på utviklingsprosesser, prototyper, etc.) som dokumenterer faglig og/eller kunstnerisk praksis. Med arbeidene skal det følge med en skriftlig redegjørelse for søkerens bidrag til verket samt en faglig refleksjon rundt bidraget.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1008/1198 høgskolelektor/førstelektori Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen