Stilling:

Høgskolelektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist 24.02.2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Inntil to 100% stillinger

Om stillingen

Stillingene ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk / institutt for pedagogikk - Lillehammer. Stilingene er midlertidige, Inntil 2 x 100 %, for perioden 01.08.2019-31.07.2019 med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.

Fagmiljøet må styrkes i arbeidet med videreutdanning for lærere i departementets program Kunnskap for kvalitet. Mulighet for forlengelse i stillingene avhenger av søking til programmet. Deltidsstillinger kan vurderes (50%-100%).

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

Vi søker en medarbeider som skal arbeide med:

 • Undervisning, veiledning og sensurering
 • Studieplanlegging og emneansvar

Og som videre skal bidra til:

 • faglig utvikling og nettverksbygging
 • utvikling av et godt arbeids-og læringsmiljø

Spesialpedagogikkmiljøet har en bredt sammensatt studieportefølje på både bachelor-og masternivå, både norsk-og engelskspråklige emner. Tilgjengelige ressurser i fagmiljøet utnyttes etter den enkeltes kompetanse og interesser, men allemå tidvis sette seg inn i nye områder. Alle driver undervisning, veiledning og sensurering på alle nivå. Det forventes at nye tilsatte går inn i det faglig fellesskapet og bidrar til å ivareta vår studieportefølje med engasjement for kvalitet.Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogikk eller tilsvarende
 • Lang og bred erfaring fra praktisk-pedagogiske virksomheter
 • Spesialpedagogisk kompetanse
 • Erfaring fra ungdomsskole og videregående skole er en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring som foreleser/kursholder/faglig formidler
 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig/
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen