LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 21.06.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet søker Kommunikasjonsrådgiver

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Ansvar for fakultetets intern- og eksternkommunikasjon

• Utarbeide planer og legge til rette for gode kommunikasjonsplattformer for studenter, ansatte og eksterne

• Etablere og utvikle en hensiktsmessig driftsorganisasjon for å ivareta fakultetets kommunikasjonsbehov

• Ta initiativ til og gjennomføre tiltak innen kommunikasjon- og markedsføring

• Ansvar for profilerings- og rekrutteringskampanjer

• Bistå med produksjon og publisering av godt, målrettet innhold i ulike kanaler

Stillingen kan ved behov tillegges øvrige oppgaver innen kommunikasjon og markedsføring.

Stillingen inngår i høgskolens administrative matrise for kommunikasjon- og markedsføring, og oppgavene utføres i samarbeid med HINNs kommunikasjons- ogmarkedsavdeling.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Rena.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Direktør Anne Christel Johnsgaard, Tel: 62 43 00 19, Mob: 911 53 999, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Solid kompetanse og erfaring i strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Solid kompetanse og erfaring med web og øvrige digitale flater
 • Svært god framstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Generelt god IKT-kompetanse/systemkompetanse
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid i komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid rettet mot fakultetets aktuelle målgrupper er en fordel

Personlig kompetanse

 • Evne til strategisk tenkning og operativ gjennomføringsevne
 • Proaktiv og resultatorientert
 • Relasjonell kompetanse og meget gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og kan takle en hektisk hverdag med mange arbeidsoppgaver
 • Kan arbeide selvstendig og ta selvstendige valg

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS