Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Hovedlærer regi - Den norske filmskolen

Søknadsfrist: 09.03.2020

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling på regilinjen
 • 60 % stilling, 4-årig åremålsstilling med varighet 01.08.2020 - 31.07.2024 (eller fire år fra tiltredelsestidspunktet)
 • Det er anledning til å søke deler av stillingen
 • Arbeidsstedet er Lillehammer

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.


Dnf er Norges nasjonale filmutdanning. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at våre utdanninger skal tilføre bransjen dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere samt bidra til å utvikle den norske og skandinaviske filmbransjen i møtet med fremtidens mediehverdag.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Se her for mer informasjon om regilinjen.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedansvar/myndighet

 • Medansvar for å definere linjens plass innenfor Den norske filmskolens fagportefølje
 • Jobbe tett med filmskolens ledelse for å tilrettelegge linjeundervisning, fellesøvelser, workshops og evalueringer
 • Sikre studentenes faglige og kunstneriske utvikling

Videre skal hovedlærer regi kunne:

 • Undervise innen fagrelaterte emner for alle linjer ved Den norske filmskolen
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre studiet på linjen samt linjens deltakelse i fellesproduksjoner og workshops
 • Være hovedveileder for egne studenter og biveileder for andre linjers studenter etter behov
 • Delta i faglige workshops og diskusjoner med skolens øvrige fagansatte
 • Være med å utvikle nytt faglig innhold for registudiet spesifikt og for bachelorstudiet på et overordnet plan

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever kunstfaglig kompetanse som professor eller førsteamanuensis, enten som formalkompetanse på kunstfaglig grunnlag eller dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring. Førstelektor eller høgskolelektor kompetanse kan bli godkjent, dersom profesjonell og pedagogisk praksis samt annen relevant erfaring tilsier at søker er kvalifisert.

Søker må kunne dokumentere omfattende arbeid innen fagområdet, innen fiksjonsproduksjon for film og annen audiovisuell fortelling, og kjennskap til den nyeste teknologiske utviklingen innen filmproduksjon, etterarbeid og distribusjon.

Praktisk-pedagogisk kompetanse og erfaring er en fordel. Dersom søker ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse på ansettelsestidspunktet er vedkommende forpliktet til å gjennomgå godkjent praktisk-pedagogisk kursopplegg innen 2 år etter ansettelse.

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Annen kompetanse

 • IT-kunnskaper på brukernivå vil bli tillag vekt.
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlig kompetanse:

Gode evner til

 • kommunikasjon og samarbeid
 • relasjons- og nettverksbygging
 • fleksibilitet og selvstendig arbeid

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om søknaden

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe i annonseteksten.

 • Søker bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV.
 • Søker bes også dokumentere pedagogisk kompetanse og erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Søker skal sende med 3 faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) som ønskes vurdert sammen med søknaden. Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 professor/1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Spørsmål om stillingen

Kontakt:

 • Dekan Karin Julsrud, mobil +47 91882492

Søk stillingen