LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiat i Interaktive simuleringer

Søknadsfrist: 15.11.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingens arbeidsoppgaver er definert gjennom EU H2020 prosjektet LOCOMOTION.

Forskningsområdet er utvikling, programmering og bruk av Integrated Assessment Models (IAM). Arbeidet er spesielt innrettet mot videre utvikling av to europeiske Integrated Assessment models (WORLD7 (Spillskolen, INN) og MEDEAS (Universitetet i Valladolid)) i utviklingen av en ny europeisk Integrated Assessment Model WILIAM.

Stipendiaten skal gjennom stillingen lære seg forskningsmetode, drive innovativ utvikling av interaktive fler-bruker simuleringer i samarbeid med andre forskergrupper ved andre universiteter samt drive utvikling av operative systemer for Integrated Assessment Models.

Stillingen er 3-årig, 100 %, med mulighet for forlengengelse til 4 år med 25 % pliktarbeid.

Stillingen er knyttet til Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, Institutt for Spillutdanninger

Kontakt

 • Instituttleder Marit Christine Berg Strandvik, tlf. 62 51 77 84, mobil 91 55 57 73. Epost: [email protected]
 • Professor Harald Sverdrup, tlf. 62 61 72 97, mobil 91 84 13 54. Epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

Utdanning

 • Minimum master fra universitet innenfor naturvitenskaplig, teknisk eller økonomisk fakultet
 • Må ha emner i kausal-basert system simulering eller god trening i systemanalyse og systemdynamikk

Erfaringskompetanse

Det er ønskelig med erfaring fra industrielt prosjektarbeid eller offentlig prosjektarbeid med eget ledelsesansvar for problemløsninger.

Personlig kompetanse

 • gode samarbeidsegenskaper, og evnen til å fungere i gruppe og workshop.
 • evne til å lede og drive workshop-prosesser.
 • evne til å arbeide med mennesker fra alle nasjoner og etnisiteter.

Språk

 • Søkeren må beherske minst to Europeiske språk og bland de spesielt engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Arbeidet stillingen omfatter innebærer å arbeide internasjonalt med engelsk som arbeidsspråk (EU-prosjekt).
 • Søkeren må være villig å ta kurs for å lære seg dagligdags norsk for å fungere i det lokale forskningsmiljøet. God fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig.

Pedagogisk kompetanse

Stillingen inneholder 25% undervisning og trener pedagogisk kompetanse og læring av nanskelig kunnskap og ferdighet. Pedagogiske forkunnskaper er ønskelig men ikke et krav.

IKT-kompetanse

 • IT-kunnskaper på brukernivå forventes.
 • Gode kunnskaper i programmering med system dynamikkverktøy som STELLA og VENSIM forventes.
 • Kunnskaper i programmering vurderes positivt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde

 • Prosjektskisse som beskriver forskningens faglige relevans og sentrale prolemstillinger som ønskes belystlemstillinger knyttet til prosjektet blir skissert. Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn kr 479 600 pr år. For særlig kvalifiserte kandidater kan det avtales innplassering og lønn i stillingskode 1078 stipendiat
 • Godt arbeidsmijlø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS