LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Rådgiver - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Søknadsfrist: 10.04.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag. 

I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Er du god med tall og vil jobbe tett på utviklingsprosjekter i norske barnehager og skoler ?

Om stillingen 

Det er ledig en fast 100% stilling som rådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. 

Stillingen ligger til Bidrag- og oppdragsenheten(BOA) ved fakultetet. Enheten leverer administrative støttetjenester til fakultetets omfattende eksternfinansierte virksomhet(EFV). Eksternfinansiert virksomhet er forskning og etter- og videreutdanning finansiert av eksterne aktører som f eks Norges forskningsråd, næringslivsaktører og det offentlige. Omsetningen er i dag på om lag 100 millioner kroner, som utgjør en tredjedel av fakultetets økonomi.

Den som ansettes blir en del av et team på ni engasjerte og kompetente medarbeidere. Hver medarbeider har ansvar for en portefølje av prosjekter, men samarbeider tett om utvikling innen fagområdet. Stillingens arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til regionale og nasjonale utviklingsprosjekter i barnehage og skole (Tilskuddsordningen) i tett samarbeid med faglig ansatte på fakultetets institutt og senter (SELL og SEPU) samt oppdragsgivere.

Vi søker deg som trives med administrative oppgaver og økonomioppfølging av prosjekter. Du er god med tall, kan formidle disse og evner å omsette regelverk i praksis. Det er et pluss hvis du har erfaring fra utdanningssektoren.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Administrasjon og økonomioppfølging av eksternt finansierte prosjekter omfatter blant annet:

 • prosjektsøknader
 • budsjettering
 • prosjektoppfølging, inkludert veiledning og rapportering
 • løpende administrativ støtte
 • bidra med god styringsinformasjon til prosjektleder
 • administrasjon av større arrangementer, konferanser og seminarer knyttet til prosjektene

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • relevant universitet-/høgskoleutdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis med økonomi i fagkretsen. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet 
 • gode kunnskaper innen bruk av IKT-baserte administrative støttesystemer
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Det er ønskelig med: 

 • erfaring fra prosjekt- og forskningsadministrasjon, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring med budsjettering, regnskap, prosjektoppfølging og rapporteringsarbeid
 • erfaring fra barnehage- eller skolesektoren kan være en fordel

Personlige egenskaper: 

 • du jobber selvstendig og strukturert
 • du har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • du har god tallforståelse og kan formidle denne til "ikke-økonomer"
 • du samarbeider og kommuniserer godt med kolleger og eksterne

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som rådgiver (stillingskode 1434) etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Administrativ leder Turid Kårhus, epost: turid.karhus@inn.no, tlf: +47 62 51 78 34, mobil: +47 99 02 68 80
 • Seniorrådgiver BOA Hilde Friis, epost: hilde.friis@inn.no, tlf: +47 62 51 76 25, mobil: +47 95 13 37 79

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS