Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

FoU-rådgiver

Søknadsfrist: 15.02.2020

100% midlertidig stilling som FoU-rådgiver

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • FoU-administrasjon - lederstøtte, saksbehandling og veiledning knyttet til tildeling av forskningstid og prosjektmidler
 • Veiledning og administrativ støtte knyttet til prosjektsøknader
 • Analyse- og utredningsoppgaver
 • Forskningsformidling

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Stillingen er midlertidig, 100 % for perioden 1.3.2020 - 28.2.2021.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Kontakt:

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Universitets-/høgskoleutdanning på master- eller doktorgradsnivå. Meget god og relevant praksiserfaring kan kompensere for kravet om formell utdanning.
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og forskningssystemet i Norge
 • Erfaring med budsjettering, utredning, analyse og rapportering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kunnskap i bruk av IT-verktøy

Ønskelig erfaring

 • Kjennskap til administrative verktøy som benyttes ved HINN og bred erfaring med bruk av Excel.
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra prosjekt- og/eller forskningsadministrasjon
 • Erfaring fra sekretærarbeid for utvalg
 • Erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forskning- og innovasjonsprogrammer og/eller Norges forskningsråd
 • Erfaring med informasjonsarbeid og oppdatering av nettsider

Personlig kompetanse

Vi søker en selvstendig person med høy arbeidskapasitet som evner å arbeide analytisk, strukturert og nøyaktig. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og gode kontaktskapende evner. Den som tilsettes må ha meget gode samarbeidsevner og må kunne arbeide både selvstendig og i team, grundig og strukturert.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver, i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen