LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Forskningsrådgiver ved Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS)

Søknadsfrist: 26.09.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Forskningsrådgiver ved Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS)

Om stillingen

Forskningssenteret CREDS skal utføre flerfaglig og anvendt forskning innen bærekraft og digitalisering med fokus på å løse komplekse utfordringer rettet mot privat og offentlig sektor. Senteret skal hjelpe virksomheter med omstilling i det grønne skiftet og digitalisering, gjennom å forstå både individ-, bransje- og samfunnsnivå. Forskningen skal understøtte en bærekraftig verdiskaping for å styrke regionens og Norges konkurransekraft.

Vi søker nå en forskningsrådgiver som blir sentral i utviklingen av senteret og HINNs satsing innen bærekraft og digitalisering. Vi søker deg med ambisjoner og som har erfaring fra forskningsvirksomhet og/eller UH-sektoren. Oppgavene blir utført i et samarbeid ved CREDS, fakultetet og øvrige HINN.Stillingen er fast, 100%, og er lagt til Handelshøgskolen med hovedarbeidssted forskningssenteret CREDS i Kongsvinger. Det må påregnes arbeidsted ved andre campus ved HINN.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Koordinere og lede den langsiktig planlegging av søknadsprosesser, motivere til og gi råd om søknader om forskningsfinansiering
 • Proaktivt følge opp muligheter for forskningsprosjekter og delta aktivt i søknadsskriveprosessen med fokus på NFR, EU og andre relevante finansieringskilder
 • Ha et tett samarbeid med forskningsleder og administrativ koordinator, samt forskerne ved CREDS og øvrig på HINN og ha ansvar for forskningsrapportering i pågående prosjekter.
 • Være det forskningsadministrative kontaktpunktet mot andre deler av høgskolen, Forskningsrådet og EU-apparatet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Andre oppgaver

 • Støtte forskningsmiljøene i prosjektledelse
 • Støtte forskningsmiljøene i forskningsformidling
 • Identifisere og holde seg oppdatert på relevante forskningsutlysninger
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av kompetansegivende tiltak som kurs i søknadsskriving, prosjektledelse og budsjettering
 • Ha oversikt over fakultetet sine nasjonale/internasjonale forskningsprosjektet
 • Strategisk utviklingsarbeid, rapportering, utrednings- og analyseoppgaver knyttet til forskningsadministrasjon
 • Bistå senteret i forskningsrelaterte arrangementer og annen aktivitet

Kvalifikasjoner

Det kreves master eller tilsvarende innenfor relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå. Det er ønskelig med PhD. Særlig relevant utdanning/erfaring kan veie opp for utdanningskravet.

Det er ønskelig med:

 • erfaring med prosjektutvikling til NFR og/eller EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer
 • gode evner til innsalg og idégenerering innen forskningsområdene
 • god kjennskap til forskningspolitikk og -systemer
 • erfaring med administrativ forskningsstøtte, samt god økonomi og budsjettforståelse
 • kjennskap og innsikt til forskningssenterets fagfelt, se www.inn.no/creds
 • behersker engelsk og norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig svært godt
 • har god kjennskap til IT og bruk av digitale verktøy

Personlig kompetanse

 • gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • ønske om å videreutvikle egen og andres kompetanse
 • evne til å motivere og skape engasjement
 • strukturert, effektiv og resultatorientert

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1434 Rådgiver/1364 Seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

 • Koordinator CREDS Jørgen Flint, Tel: 62 43 08 97, Mob: 970 24 310, e-post: [email protected]
 • Senterleder SELL Mette Villand, Tel: 61 28 82 42, Mob: 995 77 926, e-post: [email protected]

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS