LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Eiendomsutvikler / rådgiver innen eiendomsutvikling

Søknadsfrist: 18.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Ansvar for å utvikle og koordinere arbeidet med den overordnede studiestedsutviklingsplanen og de studiestedsvise utviklingsplanene
 • Være HINNs interne prosess-/prosjektleder på enkelte prosjekter og delta i eiendomsavdelingens arbeid med digitalisering av tjenester og miljø- og bærekraft
 • Utrede og utarbeide beslutningsgrunnlag rundt bygg/byggeprosjekter
 • Ansvarlig for informasjon på web om studiestedsutvikling og byggeprosjekter
 • Delta i anskaffelsesprosesser av rådgivningstjenester og andre anskaffelser i forbindelse med studiestedsutvikling
 • Stillingen er nyopprettet, og derfor vil andre oppgaver kunne tillegges stillingen etter avtale med eiendomsdirektør og etter ansattes kvalifikasjoner.

Stillingen er for tiden lagt til Eiendomsavdelingen.

Stillingen er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Eiendomsdirektør Jan Aasen, Tel: 61 28 81 66 , Mob: 970 29 610, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Masterutdanning innenfor relevante fagområder, fortrinnsvis innen eiendomsutvikling eller arkitekt. Realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Tilstrekkelig forståelse for det byggtekniske, arkitektur og prosessgjennomføring til å utarbeide beslutningsgrunnlag og gjennomføre studiestedsutviklingstiltak.
 • Erfaring med saksbehandling og utarbeide informasjon og presentasjoner på web.
 • Kompetanse innenfor miljø og bærekraft og arbeid med digitalisering av tjenester.
 • Ha deltatt i anskaffelsesprosesser og kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser.
 • Erfaring med å lede prosjekter og prosesser.
 • Kompetanse på administrative IT-verktøy er en forutsetning.
 • Kunne uttrykke seg godt på norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlig kompetanse

 • Arbeide strukturert og målrettet.
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å jobbe med mange involverte parter.
 • Fleksibel og med omstillingsevne, samt evne til å sette seg raskt inn i nye arbeidsområder.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS