Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor II / Dosent II i matematikk

Søknadsfrist: 31.03.2020

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har ledig en stilling som professor/Dosent II.i matematikk. Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Stilingen er midlertidig, 20 %, for perioden 01.08.20 –31.07.23.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Kontakt:

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Bidra inn i forsknings-og utviklingsarbeidet innenfor praksisnær matematikkdidaktisk forskning ved å delta i og/eller lede forskergrupper, være mentor for forskere i faggruppa og skrive forskningssøknader. Veilede for studenter og masterveiledere i forbindelse med masterseminarer
 • Framtidig veileder for ph.d-kandidat(er)
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Det kreves professor eller dosentkompetanse i matematikkdidaktikk

Kvalifikasjonskrav for ansettelse i stilling som professor og dosent fremgår av Forskrift om ansettelseog opprykk i under visnings-og forskerstillinger.

Dokumentert praktiskpedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyereutdanning.

Det kreves bred og solid erfaring og forskningskompetanse innen det matematikkdidaktiske fagfeltet.

Engelsk, og en fordel med skandinavisk

Personlig kompetanse

Personlig egnethet vil bli vektlagt, slik som gode samarbeidsevner, evne til å kommunisere godt medkolleger og studenter, fleksibilitet og selvstendighet.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode Professor II/1013 –Dosent II/1352 i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se inn.no

Søk stillingen