LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

PhD koordinator - Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Søknadsfrist: 19.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Et PhD program i rask vekst!

Om stillingen

Det er ved fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, ledig en midlertidig 100% stilling som rådgiver som PhD koordinator i perioden 01.01.2022-31.12.2022.

Som PhD koordinator arbeider du tett med prodekan forskning i saker til PhD utvalget, PhD kurs, oppstart og oppfølging av PhD kandidater og budsjettering. PhD koordinator er sekretær i PhD utvalget, samt rådfører PhD utvalget i saker som angår PhD forskriften. Selv om enkelte arbeidsoppgaver gjøres i samråd med andre, krever stillingen stor grad av evne til å strukturere egen arbeidshverdag og selvstendig oppfølging av arbeidsoppgaver i henhold til årshjul. PhD koordinator er kontaktperson for samtlige PhD kandidater i programmet og må besvare henvendelser på både norsk og engelsk daglig.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Administrativt følge opp alle PhD kandidater ved fakultetet ved å sørge for opptak, registrere kursplan, årlig evalueringer, midtveisevaluering m.m
 • Organisere planlegging og gjennomføring av disputas (kjøreplaner, bestillinger, informasjon, kunngjøringer)
 • Oppfølging etter disputas (saksbehandling og registrering av fullført disputas) Etablering, evaluering og justering av rutiner
 • Følge opp og assistere kursansvarlige (kursprogram, kommunikasjon med kandidater, tidsplaner, romreservering)
 • Arkivering på stipendiatnivå og programnivå
 • FS registrering og rapportering
 • Søknader fra og oppfølging av eksterne stipendiater som er tatt opp til PhD kurs
 • Oppfølging og oppdatering av PhD studieprogram og supplerende retningslinjer
 • Sekretær PhD-utvalg (innkalling, saksliste, saksdokumenter, referat, oppfølging av saker)
 • Nettsider og sosiale media (utvikling, publisering, oppdatering – norsk og engelske sider)
 • Fellesrutiner for PhD programmene ved INN (jevnlige møter med de andre PhD koordinatorene ved HINN)
 • Delta i rekrutteringsprosesser av nye PhD kandidater

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Det kreves relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på doktorgradsnivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Kjennskap til og erfaring fra doktorgradsprogrammer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk, søkere som også behersker norsk er å foretrekke

Personlig kompetanse

 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Strukturert
 • Like å jobbe i et internasjonalt flerkulturelt miljø
 • Pågangsmot og evne til å se muligheter og nye løsninger
 • God pådriver- og gjennomføringsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • Evne til å arbeide strukturert og samtidig vise fleksibilitet i arbeidsprosesser som involverer mange medarbeidere.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Muløighet til å velge om man vil ha kontorsted på Hamar eller Evenstad

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS