Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Prosjektmedarbeider - Prosjektstilling digitalisering

Søknadsfrist: 31.03.2020

Om stillingen

Institutt for jordbruksfag på Blæstad ved Høgskolen i Innlandet arbeider med å utvikle nye digitale læringsformer i høyere landbruksutdanning og vil styrke samarbeidet med arbeidslivet og andre utdanningsinstitusjoner om etter- og videreutdanning.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Institutt for jordbruksfag på Blæstad ved Høgskolen i Innlandet søker etter prosjektmedarbeider i en to-årig stilling som kan samarbeide med våre ansatte i arbeidet med utvikling av smart jordbruk ved vårt institutt. Det innebærer økt bruk av digitalisering og presisjonsjordbruk i våre bachelorstudier, Agronomi og Landbruksteknikk, og på høgskolens gårdsbruk.

Den som ansettes i stillingen skal ha ansvar for undervisning i jordbruksfag og ha oppgaver relatert til instituttets forskningsaktiviteter. Den som ansettes i stillingen vil ha mulighet for videre ansettelse forutsatt videre finansiering.

Ansvar og oppgaver

Den som ansettes vil inneha stilling som prosjektleder, og skal arbeide tett med våre ansatte om utvikling av databruk, elektroniske plattformer og avansert teknologi innenfor jordbruk (f.eks. skifteplan, plantevernjournal, GPS-styring, innstillinger av avansert jordbruksredskap mm). Dette vil også inkludere undervisning i enkelte emner i vår studieportefølje.

Utover dette forventes at vedkommende samarbeider med fagmiljøet på instituttet om aktuelle FOU-prosjekter.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for jordbruksfag og deltar aktivt i fagmiljøet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Den som søker må ha formalkompetansen innen landbruksfag på masternivå eller høyere, og kompetanse innen bruk av IKT. Vedkommende må kunne forstå og anvende forskning innen våre fagområder for dermed å bidra til utvikling av digitaliseringsprosjekter og aktive læringsformer. Den som ansettes må ha god fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Prosjektmedarbeideren vil jobbe i et aktivt miljø i rask utvikling og kunne mestre en periodevis hektisk hverdag. Søkeren må inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men likevel kunne løse arbeidsoppgaver på en selvstendig måte. Grunnleggende teknisk innsikt og interesse for landbruksutstyr anses som en fordel.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
  • Kopi av vitnemål og attester
  • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1113 prosjektleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
  • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen