LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstelektor / høgskolelektor / høgskolelærer i skogfag

Søknadsfrist: 24.01.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Et skogmiljø i vekst!

Om stillingen

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi utvider kapasiteten på forskning og utdanning i skogfag. Vi har nylig opprettet forskergruppen «Skogforskning i det boreale barskogbeltet» ved fakultetet og i 2022 planlegger vi å starte opp et nytt masterprogram i skog- og jordbruk. Vi ønsker at skogutdannelsen på Evenstad skal være nært knyttet til skognæringen og praksis, og være den beste i Norge på dette. Som del av skogmiljøet på Evenstad vil du få en sentral rolle i akkurat dette. Skogmiljøet på Evenstad er i vekst. Vi har i den senere tid økt antall ansatte, og ønsker nå å rekruttere flere til et dynamisk og aktivt fagmiljø.

Stillingen vil være lokalisert på Evenstad, i kjernen av skogbruket i Norge. Vi samarbeider med flere aktører innen skognæringen, i tillegg til nasjonale og internasjonale partnere innen forskning og utdanning. Våre bachelorkandidater er etterspurte i skognæringen for sine gode kunnskaper og ferdigheter i anvendt skogfag.

Vi lyser ut en 100% stilling, men åpner for tilsetting i lavere stillingsprosent. Stillingen er et vikariat i 2 år.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Nils Kvilvang: [email protected] eller førsteamanuensis Hanne Sjølie: [email protected]

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i fakultetets skogfagemner
 • Undervise i andre emner i fakultetet iht. kompetanse
 • Veilede studenter
 • Bidra i utviklingen av skogfaglige emner
 • Delta i forskningsprosjekter iht. kompetanse
 • Utadrettet formidling og holde kontakt med skognæringen og samfunnet forøvrig

Vi forventer at kandidaten:

 • Underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå
 • Blir et aktivt og positivt tilskudd til det fag-sosiale miljøet på Evenstad
 • Produserer, publiserer og formidler forskningsresultater iht. kompetanse
 • Aktivt søker ekstern finansiering til forsknings-, oppdrags- og/eller undervisningsprosjekter

Kvalifikasjoner

Vi søker etter kandidater som:

 • Har praktisk erfaring fra skogforvaltning
 • Har nettverk i skognæringen som kan brukes aktivt i undervisning
 • Liker å undervise, og gjerne har undervisningserfaring
 • Brenner for skogbruk som fagområde og som kan formidle dette
 • Er selvgående, initiativrik og med gode samarbeidsevner
 • Ønsker å utvikle skogfag på Evenstad i samarbeid med kollegaer

Kvalifikasjoner:

For tilsetting som høgskolelærer:

 • Minimum bachelorgrad i skogfag (eller tilsvarende) og 5 års dokumentert relevant erfaring.

For tilsetting som høgskolelektor eller førstelektor:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende.

For tilsetting som førstelektor:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling

Felles for alle stillingene:

 • Inngående kjennskap til boreal skog og nordisk skogbruk
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode førstelektor/høgskolelektor/høgskolelærer i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS