Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Seksjonssjef på seksjon for server og applikasjoner i IT-avdelingen

Søknadsfrist: 29.03.2020

Om stillingen

IT-avdelingen består av 33 ansatte og 13 lærlinger, fordelt på 5 seksjoner. I seksjon for server og applikasjoner søker vi fast stilling som seksjonssjef. Seksjon for server og applikasjoner består i dag av 7 medarbeidere. Seksjonssjef vil inngå i ledergruppen til IT-direktøren, og til stillingen ligger delegert personal-, økonomi- og fagansvar.

Avdelingen leverer IT-tjenester til alle høgskolens 1000 ansatte og 14 000 studenter.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Seksjon for server og applikasjoner har ansvar for lokale datasenter og skybasert infrastruktur, som servere, lagring og databaser. Videre har seksjonen ansvar for lokale applikasjoner og tjenester, integrasjoner med eksterne tjenester og identitetshåndtering. Det benyttes i dag flere virtualiseringsplattformer og operativsystem.

Stillingens hovedoppgaver:

 • Utøve funksjonen som avdelingens fagansvarlig for server og applikasjoner, tjenester og infrastruktur.
 • Lede personell på seksjonen, med prioritering og styring av prosjekter og oppgaver.
 • Planlegge og budsjettere utvikling og forvaltning av den tekniske porteføljen til seksjonen.
 • Ansvar for planlegging, design, implementering og drift av eksisterende og nye applikasjoner og tjenester.
 • Ansvar for planlegging, design og implementering og drift av datasenter- og skybasert infrastruktur.
 • Utvikle og forvalte systemdokumentasjon, risiko- og sårbarhetsanalyser og liknende.
 • Forvalte nødvendige rammeavtaler på fagområdet.
 • Igangsette, lede og delta i prosjekter.
 • Bidra til beredskapsplaner/kontinuitetsplan og videre bidra til at høgskolen er i samsvar med regulatoriske krav som personopplysningsloven m.v

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til IT-avdelingen

Stillingen er 100% fast.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelor-nivå. Realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Førerkort klasse B.
 • 5 års erfaring innenfor fagområdet fra en større privat eller offentlig virksomhet.
 • Erfaring med prosjektledelse og personalledelse.
 • Erfaring fra tjenesteutvikling på ett eller flere av de fagområder som hører inn under stillingen.

Ønskelig erfaring:

Erfaring med utvikling og drift i miljøer med:

 • Vmware virtualiseringsplattform, eller tilsvarende
 • Linux Enterprise Server operativsystem
 • Microsoft Server operativsystem
 • Microsoft Exchange og Skype for business
 • Microsoft Office365 portefølje
 • NetIQ Identity Manager, eller tilsvarende
 • Enterprise lagringssystemer
 • Enterprise backupsystem
 • Enterprise databaser
 • Enterprise drift- og overvåkningssystem

Personlige egenskaper:

 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil
 • God analytisk evne og evne til å fatte beslutninger
 • Være initiativrik, kreativ og kunne arbeide selvstendig
 • Være fleksibel og ha meget gode samarbeidsevner
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Ha høy arbeidskapasitet
 • Være serviceinnstilt og imøtekommende
 • Svært gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på engelsk

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1211 seksjonssjef i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen