Høgskolen i Innlandet har en ledig spennende stilling!

Rektor

Søknadsfrist: 06.01.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017 som en fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.


Høgskolen i Innlandet har ca. 14500 studenter, over 1000 ansatte og studiesteder på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena samt Kongsvinger og Oslo som desentraliserte studiesteder. Høgskolens rektorat og fellesadministrasjon er fordelt på Terningen Arena i Elverum og på Storhove i Lillehammer.


Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske Filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet. Høgskolen er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, samarbeider aktivt med arbeids- og samfunnsliv i Innlandet og arbeider målrettet med å kvalifisere virksomheten til universitetsnivå.


Forskningen ved Høgskolen i Innlandet er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for innovasjoner og et kunnskapsbasert arbeidsliv.


Se også www.inn.no

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen i Innlandet søker en visjonær og nyskapende rektor med kunnskap og engasjement for nasjonal og internasjonal utdannings- og forskningspolitikk. Ny rektor vil få ansvar for strategiutvikling og mål om bl.a. å tydeliggjøre høgskolens faglige profil, styrke forskningsaktiviteten, videreutvikle høgskolens attraktivitet og rolle som regional samfunnsaktør og oppnå akkreditering som universitet. Tverrfaglig samarbeid, økt andel ekstern finansiering og kontinuerlig utvikling av egen virksomhet både faglig og administrativt vil stå sentralt fremover. Rektor forventes å være en pådriver i utviklingen av et velfungerende studentdemokrati.

Det vil tillegges stor vekt at ny rektor har høy vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå. Det forutsettes solid ledererfaring fra tung lederrolle i kunnskapsintensiv virksomhet og erfaring med virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling. Erfaring fra ledelse i distribuert virksomhet og internasjonal erfaring vil være en styrke i stillingen. Relevant lederutdanning og erfaring med utdannings- og forskningsledelse vil være et fortrinn. Vi forutsetter at ny rektor har god organisasjonsforståelse og inngående kjennskap til universitets- og høgskolesektorens kjerneoppgaver og samfunnsoppdrag.

Vi søker deg som er en resultatorientert og beslutningsdyktig leder med en motiverende, lyttende og inkluderende lederstil. Du fremmer en trygg og mangfoldig organisasjonskultur, har relasjonelle ferdigheter og dyktiggjør gode ledere i dine team. Det forventes at du har strategisk kapasitet og gode kommunikasjonsevner både eksternt og internt.

Det forutsettes at søkere behersker flytende skriftlig og muntlig norsk eller annet skandinavisk språk samt engelsk.

Rektor tilsettes på åremål for en periode på fire år. Det er mulighet for tilsetting i ytterligere en periode.

Det er kontorsted både i Lillehammer og Elverum. Det må påregnes reisevirksomhet i stillingen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 90 58 41 38 eller styreleder for Høgskolen i Innlandet, Maren Kyllingstad, tlf. 959 81 360.

Frem til søknadsfristens utløp, vil alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet, må grunngis særskilt i søknaden. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke tas til følge, vil du bli informert om dette.

Ler mer om om de forskjellige regionene her:

Lillehammer: www.lillehammer.com / http://www.lillehammer.no/bo-og-leve.277015.no.html

Hamar-regionen: https://www.visit-hedmark.no/hamarregionen/

Elverum-regionen: https://www.visit-hedmark.no/elverum-regionen/

Webcruiter-ID: 4305225610

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Randi Flugstad (Seniorkonsulent, Amrop Delphi), 905 84 138
  • Maren Kyllingstad (Styreleder, Høgskolen i Innlandet), 959 81 360
Powered by Labrador CMS