LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prosjektleder - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 08.03.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad. Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse, med mål om å oppnå universitetsakkreditering. Vår visjon er sterkere sammen. Fakultet for helse- og sosialvitenskap favner et bredt spekter av fagområder innen helsefag, idrettsfag og sosialfag ved studiestedene i Elverum og på Lillehammer. Fakultetets visjon er Sammen om kunnskaping i og for praksis.

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig 100% fast stilling som prosjektleder ved vår eksternfinaniserte virksomhet (EFV). Stillingen er lagt til Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Som et ledd i strategien om å bli universitet har HSV utvidet sin FoU-portefølje med flere større prosjekter, blant annet større EU-prosjekter. Vi utvider vår administrasjon med en prosjektlederstilling direkte tilknyttet håndteringen av det administrative feltet i større prosjekter. Prosjektleder som tilsettes vil selv få utvikle stillingen gjennom tett samarbeid med den øvrige forskningsadministrasjonen og fakultetets fagmiljø. Det forventes at den som tilsettes holder seg oppdatert på nasjonale og internasjonale programområder for forskning for å best mulig kunne støtte forskningsprosjekter administrativ.

Ansvar og oppgaver

 • administrativ prosjektledelse av større eksternfinansierte prosjekter knyttet til fakultetets forsknings- og utdanningsvirksomhet
 • bistå og støtte faglige prosjektledere og prosjektenes fagmiljø gjennom prosjektenes levetid
 • være kontaktledd mellom prosjektets fagmiljø, prosjektøkonom og øvrig administrasjon ved fakultetet
 • utforme kontrakter, samarbeidsavtaler og arbeidsavtaler knyttet til prosjektene
 • holde løpende oversikt over finansiørers rapporteringskrav og sørge for at rapporteringskrav følges opp
 • hente inn dokumentasjon til rapportering og regnskap fra prosjektenes aktører/ samarbeidsparter
 • bestilling og innkjøp knyttet til prosjektene

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

Det kreves høyere utdanning innen økonomi/administrasjon/ledelse (evt. samfunnsvitenskapelige fag) på universitets- og høgskolenivå (minimum mastergrad eller tilsvarende). Særlig relevant utdanning/erfaring kan veie opp for deler av utdanningskravet.

Søker må ha:

 • kunnskap om, og praktisk erfaring fra prosjektøkonomi
 • god fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
 • god fremstillingsevne i norsk (skandinavisk språk) muntlig og skriftlig
 • gode ferdigheter innen bruk av administrative IKT verktøy
 • gode ferdigheter innen bruk av Excel og presentasjonsverktøy

Det er ønskelig med:

 • erfaring og kompetanse fra ledelse av større prosjekter innenfor forsknings- og utdanningsvirksomhet
 • erfaring fra samarbeid med Norges Forskningsråd/EU
 • erfaring fra EU-prosjekter (Horizon og Erasmus+)
 • kunnskap om offentlige anskaffelser
 • kunnskap om oppbygging av kontrakter
 • førerkort klasse B

Personlig kompetanse

 • gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
 • selvstendig, strukturert og fleksibel
 • evne til å motivere og gjennomføre oppgaver
 • evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger og få oversikt over disse
 • stor arbeidskapasitet
 • høy interesse for å bidra til utvikling av eget fag- og arbeidsmiljø
 • trives med utadrettet, kommunikativt arbeid i samarbeid med flere
 • personlig egnethet

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte:

 • Leder for eksternfinanisert virksomhet Lena Westby, Tel: 61 28 84 75, Mobil: 915 54 093, e-post: [email protected] eller
 • Dekan Ingrid Guldvik, Tel: 61 28 80 59, Mobil 938 43 072, e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1113 prosjektleder i Statens lønnsregulativ (fra lønnstrinn62/kr555 800 og oppover), etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS