Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Rådgiver / førstekonsulent - en fast og en midlertidig stilling

Søknadsfrist: 15.02.2020

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Sentrale oppgaver for begge stillingene vil være administrasjon og oppfølging av eksternt finansierte prosjekter. Stillingene inngår i et team av flere medarbeidere med oppgaver innen prosjektsøknader, budsjettering, prosjektoppfølging inkl veiledning og rapportering. Stillingene vil også kunne omfatte administrasjon av større arrangementer, konferanser og seminarer. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

En fast og en midlertidig stilling. Tiltredelse for begge er 1.4.2020 eller snarest mulig. Tilsettingsperioden for den midlertidige stillingen er ett år, event. for perioden 1.4.2020 - 31.3.2021.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Administrativ leder Turid Kårhus, [email protected], Telefon: 62517 834. Mobil: 99026880

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Mastergrad / Bachelorgrad fra universitet eller høgskole, gjerne med økonomi i fagkretsen. Dokumentert realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Gode administrative IT ferdigheter.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Ønsket erfaring

 • Erfaring fra prosjekt- og forskningsadministrasjon, gjerne fra universitets- eller høgskolesektoren.
 • Erfaring med budsjettering, prosjekt oppfølging og rapporteringsarbeid.

Personlig kompetanse

 • Vi søker personer med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • De som tilsettes må kunne arbeide selvstendig, grundig og strukturert, og i tillegg ha gode samarbeidsevner.
 • Det forventes solid serviceinnstilling og gode kommunikasjonsevner.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 - rådgiver/1408 - førstekonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen