Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Koordinator - Den norske filmskolen

Søknadsfrist: 17.02.2020

Om stillingen

Sillingen inngår i koordinatorteam som har felles ansvar for skolens 8 linjer på bachelornivå.

Hovedoppgaver vil være:

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.


Dnf er Norges nasjonale filmutdanning. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at våre utdanninger skal tilføre bransjen dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere samt bidra til å utvikle den norske og skandinaviske filmbransjen i møtet med fremtidens mediehverdag.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

 • Ansvar for gjestelærere og eksterne kursholdere; utforme avtaler, praktisk støtte til gjennomføring av undervising, booking av reise og opphold, m.m.
 • Sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom studenter, ansatte og eksterne gjestelærere
 • Delta på alle faste faglige og tekniske møter
 • Ansvar for organisering og bestilling av alle student-reiser og evt. andre gruppereiser.
 • Ansvar for den delen av studieadministrativ koordinering som ligger på fakultet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Den norske filmskolens bachelorutdanning på Lillehammer.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Fung. administrativ leder Janicke Vibe: [email protected]
 • Dekan Karin Julsrud: +47 91882492

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på minimum bachelornivå innen administrasjon og organisering, eller annet relevant fagfelt. Ved relevant arbeidserfaring kan kravet om høyere utdanning fravikes.
 • Det kreves relevant erfaring fra for eksempel prosjekt- og/eller produksjonsarbeid, erfaring fra koordineringsarbeid, logistikk, eller lignende
 • Erfaring fra høgskole eller universitet er en fordel.
 • Det forventes generelt god IKT-kompetanse og fortrolighet med administrative og digitale verktøy.
 • Flytende norsk/skandinavisk språk og engelsk, skriftlig og muntlig, er et krav
 • Førerkort klasse B

Personlig kompetanse

Vi ønsker at du har gode sosiale og kommunikative ferdigheter, at du utviser fleksibilitet, er strukturert og ryddig og evner å trives i etkreativt, dynamisk og hektisk miljø.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet for stillingen slik den er beskrevetannonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen relevant kompetanse
 • Kopi av relevante vitnemål og attester
 • Eventuelt andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent/ 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen