Helseinnovasjonssenteret har en ledig spennende stilling!

Rådgiver forskning 100% stilling

Søknadsfrist: 12.02.2020

Ledig stilling som rådgiver forskning i 100% stilling.

Helseinnovasjonssenteret er i rask vekst, og ønsker å bli en enda større bidragsyter til verdiskaping og innovasjonsvekst. I tett samarbeid med resten av teamet på Helseinnovasjonssenteret vil du som rådgiver innen FoUI ha en viktig rolle i å realisere våre målsettinger.

Om stillingen:

Rådgiver innen forskning vil være delaktig og medansvarlig for en rekke arbeidsoppgaver knyttet til vår voksende portefølje av utvikling, innovasjons- og forskningsprosjekt. Blant annet vil dette innbefatte initiering, gjennomføring samt støtte til aktiviteter og prosjekter, formidling og veiledning. Stillingen krever evne til å arbeide selvstendig og tett i tverrfaglige samarbeid.

Arbeidsoppgaver:

• Behovskartlegging og innsiktsarbeid


• Prosjektledelse og oppfølging

• Søknader, rapportering, formidling og publisering

• Veiledning og undervisning

• Nettverksbygging og nettverksarbeid

• Bidra til senterets eksterne kommunikasjon• Omdømme- og identitetsbygging

• Bidra i senterets videre utvikling

Kvalifikasjoner:

Rådgiver forskning må ha høyere utdanning fra høyskole eller universitet. Søker må ha stor evne til å arbeide selvstendig og i team og vise engasjement for senterets arbeid. Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige fremstillings- og kommunikasjonsevner.

• Fortrinnsvis utdanning på mastergradsnivå, innen helse- og sosialfag, eller utdanning på bachelornivå med solid relevant erfaring fra helse- og omsorgssektoren

• Erfaring fra FoUI- arbeid

• Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

• Erfaring fra tverrfaglig samarbeid

• Kunnskap og erfaring med kvalitative og kvantitative metoder

• Klinisk erfaring, god kjennskap til institusjonelle forhold i helsetjenesten eller erfaring fra offentlig helseforvaltning, sykehusadministrasjon eller kommunehelsetjenesten, er en fordel

•God kompetanse i bruk av relevante dataverktøy

Personlige egenskaper:

• Du må være selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst med god evne til å delta i prosjekt og team

• God gjennomføringsevne

• Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne og lyst til å arbeide som del av et tverrfaglig team

• Interesse for å sette deg inn i forskjellige temaområder

• Trives med en innholdsrik hverdag og kan omstille deg i takt med behov i organisasjonen

• Selvstendig initiativ og ekte engasjement

• En god relasjonsbygger

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

• Spennende arbeid i et inspirerende FoUI- miljø

• En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer

• Mulighet til å påvirke, bygge og forme et relativt nytt senter for FoUI- arbeid

• Mulighet til å gjennomføre egne forskningsprosjekt innenfor senterets arbeidsområde

• Pensjonsordning i KLP

• Fast ansettelse

Andre opplysninger:

Søknadsfrist 12. februar 2020.

Stillingen lønnes etter KS tariffområde: Rådgiver, stillingskode 8530. Lønn i henhold til kvalifikasjoner og ansiennitet.

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Har du spørsmål om stillingen kontakter du:

  • FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli på telefon 47 50 30 51, eller
  • Adm. dir Geir Dagfinn Sylte på telefon 47309170