Stilling:

Forskningsrådgiver - Forskningsavdelingen Sykehuset Namsos

Søknadsfrist: 03.03.2019

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Forskning er en av helseforetakets fire lovpålagte oppgaver. Forskning i Helse Nord-Trøndelag (HNT) skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom og understøtte kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr våre pasienter.

Forskningsavdelingen veileder, gir råd og støtter opp om forskning og formidling av forskning som foregår i helseforetaket. Stillingen skal bidra til å øke forskningsaktiviteten i HNT gjennom å motivere til forskning og å skape gode møteplasser for forskning. Vi søker en person som er dyktig, utadvendt, fleksibel i arbeidssituasjonen og som har evne til å arbeide selvstendig og i team.

Forskningsavdelingen er en gjennomgående avdeling i HNT, noe som betyr at de ansatte er lokalisert både ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Denne stillingen skal ha sin hovedplassering ved Sykehuset Namsos og det må påregnes en del reisevirksomhet mellom sykehusene.

Den som tilsettes må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes opplyse om det i søknaden

Arbeidsoppgaver

 • Oppmuntre til forskning i HNT
 • Gi veiledning, undervisning, råd og støtte i forskningsprosjekt
 • Bidra til å bygge opp forskningsmiljøer innen fagområder der det ikke gjøres utstrakt forskning
 • Inngå i Forskningsavdelingens Data Access Committee (DAC-gruppe). Arbeidsoppgavene i denne gruppa består av å saksbehandle interne og eksterne søknader om bruk av forskningsdata fra HNT
 • Samarbeide med andre forskningsmiljøer/-institusjoner
 • Bidra med kunnskap om forskningsfinansiering og søknadsskriving
 • Bidra til kvalitetssikring av forskningen slik at gjeldende lover og regler følges

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning, fortrinnsvis medisinskfaglig
 • Erfaring med helsefaglig klinisk forskning og bruk av kvantitativ metode
 • Være aktiv som forsker og inneha forskerkompetanse på postdoktornivå
 • Veiledningskompetanse
 • Erfaring med forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper

 • Evne til å oppmuntre og involvere forskningsinteresserte og mindre erfarne forskere til å delta i allerede eksisterende forskningsmiljø
 • Har «teft» for å se hva som må bli gjort og med god evne til problemløsning
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Tid til egen forskning etter avtale med leder

Ref. nr.: 4027580465

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

 • Bodil Landstad (Fou-leder), (+47) 90796593
Powered by Labrador CMS