Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar

Søknadsfrist: 10.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket er det fra 01.03.2020 ledig fast 100 % stilling som spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar. Hovedarbeidssted er Kongsberg.

Universitetsbiblioteket har 40 ansatte fordelt på åtte studiesteder. I Kongsberg er det 3,6 årsverk knyttet til biblioteket, og nærmeste overordnede er bibliotekleder i Kongsberg. Biblioteket har gode lokaler og et velutviklet tjenestetilbud til studenter og ansatte.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Vi søker en utadvendt person som trives med mange baller i luften, liker undervisnings- og formidlingsaktiviteter, har god kunnskap om digitale tjenester, har interesse for systemer og som vil være med å videreutvikle universitetsbiblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • deltakelse i daglig drift av campusbiblioteket
 • kontaktbibliotekar for institutt for optometri og synsvitenskap
 • veiledning og undervisning av studenter og ansatte i informasjonskompetanse
 • katalogisering, klassifikasjon og innkjøp
 • delta i relevante arbeids- og prosjektgrupper på tvers av campusbibliotekene
 • Leganto pensumlistesystem

Kvalifikasjoner

 • utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende med minimum bachelorutdanning. Masterutdanning innen et relevant fagområde er ønskelig
 • undervisningserfaring
 • bibliotekerfaring, gjerne fra fag- og forskningsbibliotek
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper med kjennskap til biblioteksystemer og digitale ressurser

Det vil bli lagt vekt på

 • din evne til å samarbeide, kommunisere, ta initiativ og arbeide selvstendig
 • fleksibilitet, serviceinnstilling samt evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsområder
 • vilje til faglig utvikling
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som spesialbibliotekar (stillingskode 1515) lønnes fra kr 464 000 - 563 700. Stilling som universitetsbibliotekar (stillingskode 1199) lønnes kr 479 600 - 615 900. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Innplassering i stillingskode vil være avhengig av medarbeiderens kompetanse. For tilsetting som spesialbibliotekar kreves minimum godkjent bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Relevant bibliotekfaglig praksis vil bli tillagt vekt. Dersom søker i tillegg til bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap har hovedfag/mastergrad vurderes tilsetting som universitetsbibliotekar.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan bibliotekleder Frøydis Løken, tlf. 31 00 88 90, mobil 907 85 329 kontaktes.

For spørsmål om søknadsprosessen kan personalkonsulent Cathrine Haugen Fagerli, e-post: [email protected], kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen