Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver (Seksjon for regnskapsstatistikk og VoF)

Søknadsfrist: 19.08.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Har du lyst til å jobbe med oppgaver knyttet til store konsern og Virksomhets- og foretaksregisteret?

I Seksjon for Regnskapsstatistikk og VoF er det ledig en stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Seksjonen publiserer regnskapsstatistikk for ikke-finansielle foretak i tillegg til skattestatistikk for selskaper. Seksjonen har ansvaret for populasjonsforvaltning av SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF) samt enhetshåndtering og oppdatering av VoF. Dette innebærer å sikre at registeret er heldekkende og kvalitetssikret. Seksjonen har som tilknyttet register et ansvar for utvalgt informasjon i Enhetsregisteret. Arbeidet medfører et utstrakt samarbeid med bl.a. Enhetsregisteret i Brønnøysund og Eurostat. VoF vil i tiden fremover videreutvikles for å bedre speile den operasjonelle strukturen i næringslivet, og fange dimensjoner knyttet til økt globalisering samt etterleve forordninger fra Eurostat.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og vedlikeholde konsern som enhet i VoF, samt bidra i Eurostats arbeid med det multinasjonale konsernregisteret Euro Groups Register
 • Etablere statistiske foretak og bransjeenheter i Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Herunder etablere kvalitetskontroller og rutiner for arbeid med store- og komplekse foretak
 • Utvikle den internasjonale dimensjonen i registrene
 • Samarbeid med store og komplekse konsern for bl.a. kartlegge den operasjonelle strukturen
 • Nært samarbeid med fagmiljøene i SSB
 • Stillingene kan tillegges andre oppgaver ved seksjonen i Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis siviløkonom
 • Kompetanse innen bedriftsøkonomi og regnskap
 • Evner å se økonomiske sammenhenger og gjøre egne vurderinger
 • Erfaring fra registerarbeid og statistikkproduksjon er en fordel
 • God IT-kompetanse
 • Kjennskap til norsk næringsliv
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning.

Utdanningsretning

 • Siviløkonomi
 • Økonomi
 • Regnskap

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig tilnærming til arbeidet
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Systematisk og leveringsdyktig
 • Gode analytiske evner

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, kr 480 000 til kr 650 000 etter kvalifikasjoner.
 • Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 18/1045

Søk på stillingen

Web: www.ssb.no

Kontakt: Camilla Torp (Seksjonssjef)

Telefon: (+47) 905 90 937