Stilling:

Førstekonsulent / rådgiver (Seksjon for regnskapsstatistikk og VoF) - 18/1041

Søknadsfrist: 19.08.2018

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Har du lyst til bidra til et heldekkende og kvalitetssikret Virksomhets- og foretaksregister (VoF)?

I Seksjon for regnskapsstatistikk og VoF er det ledig en stilling som førstekonsulent/rådgiver.

Seksjonen har ansvaret for regnskapsstatistikk for ikke-finansielle foretak, skattestatistikk for selskaper og forvaltning av SSBs sentrale Virksomhets- og foretaksregister (VoF). Seksjonen har ansvaret for oppdatering og kvalitetssikring av VoF, som er grunnlagsregister for bl.a. næringsstatistikken i SSB. Seksjonen har ansvar for utvalgt informasjon i Enhetsregisteret. Arbeidet medfører utstrakt samarbeid internt i SSB og eksternt, bl.a. med Enhetsregisteret i Brønnøysund og Eurostat. VoF vil i tiden fremover moderniseres og videreutvikles for å bedre speile den operasjonelle strukturen i næringslivet, og fange dimensjoner knyttet til økt globalisering samt etterleve forordninger fra Eurostat.

Medarbeideren vi nå søker etter vil være en del av gruppen som har ansvaret for maskinell populasjonsforvaltning og kvalitetssikring av administrative enheter i VoF.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte og utvikle maskinelle rutiner for oppdatering og kvalitetssikring av VoF
 • Videreutvikle kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer for populasjonsregistrene
 • Eksternt rettet oppdragsvirksomhet knyttet til VoF
 • Tilrettelegge data og informasjon for interne brukere i SSB
 • Utvikle brukergrensesnittet og funksjonaliteten i populasjonsregistrene og bidra i SSBs modernisering av populasjonsregistre.
 • Delta i arbeidsgrupper og prosjekter internt i SSB og med samarbeidsetater som Brønnøysundregistrene og tilknyttede registre.
 • Nært samarbeid med fagmiljøene i SSB
 • Stillingene kan tillegges andre oppgaver ved seksjonen i Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortinnsvis innen økonomi
 • Erfaring fra registerarbeid og statistikkproduksjon er en fordel
 • God IT-kompetanse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Utdanningsretning

 • Siviløkonomi
 • Økonomi
 • Regnskap
 • Samfunnsøkonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Evne til initiativ og nytenkning
 • Gode analytiske evner og god tallforståelse

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver kr 449 400 til kr 550 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 18/1041

Søk på stillingen

Web: www.ssb.no

Kontakt: Camilla Torp (Seksjonssjef)

Telefon: (+47) 905 90 937