Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver - Avdeling for metodeutvikling og datainnsamling

Søknadsfrist: 11.09.2019

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver – Seksjon for næringslivsundersøkelser – Avdeling for metodeutvikling og datainnsamling

Seksjon for næringslivsundersøkelser har ansvar for å gjennomføre datainnsamling fra næringslivet, med vekt på tjenester på Altinn-plattformen. Seksjonen har en ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, for å bidra med planlegging av - og kontinuerlig forbedring og utvikling av SSBs datainnsamlinger. Framover vil det være et større behov for å utvikle datafangstdesign for ulike typer foreliggende data i kombinasjon med utvalgsundersøkelser. Moderniseringen av Altinn gir rom for å utvikle nye innsamlingsdesign.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for å planlegge og lede gjennomføring av utvalgsundersøkelser
 • Arbeidet omfatter tjenesteutvikling av SSBs sine datainnsamlinger gjennom planlegging, kontakt med oppdragsgivere internt og eksternt, skjemautforming, oppfølging og kvalitetssikring av datafangsten, samt prosjektstyring, rapportering og dokumentasjon.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfags-/masternivå, fortrinnsvis innen samfunnsfaglige fag
 • Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med å samle inn data er ønskelig, alternativt erfaring fra statistikkproduksjon
 • Erfaring med planlegging av, eller bruk av data fra utvalgsundersøkelser vil være en fordel
 • God språklig formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og motivere andre
 • Kunne organisere og lede medarbeidere i arbeidsteam
 • Systematisk, analytisk, og leveringsdyktig på egenhånd og sammen med andre
 • Utadvendt, omgjengelig og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (kode 1408/1434/1364) kr 456 400 - 640 200 etter kvalifikasjoner.

 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger (parkeringsplass) og Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen.

Søkere som blirinnkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utførerkontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt omikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varsletom dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrerkvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevneeller hull i CV-en.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må væreinnforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid medinkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4119445327

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon