Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver - Seksjon for befolkningsstatistikk

Søknadsfrist: 21.10.2019

I Seksjon for befolkningsstatistikk er det ledig to stillinger som førstekonsulent/rådgiver. Seksjonen, med i underkant av 30 medarbeidere, har som hovedoppgave å lage og formidle relevant statistikk som kan bidra til å dekke samfunnets behov for kunnskap på seksjonens fagområde. Det innebærer blant annet ansvar for den offisielle befolknings- og innvandrerstatistikken, forvaltning av Befolkningsregisteret og SSB-Matrikkelen, valgstatistikk og ansvar for vedlikehold og oppdatering av regionale inndelinger.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vi søker etter to engasjerte medarbeidere som med hjelp av god tallforståelse, evne til nytenking og teknisk kompetanse kan være med på å utvikle seksjonen i årene som kommer.

Arbeidsoppgaver

 • Drift, utvikling, analyse og kvalitetssikring av statistiske populasjoner og registre
 • Modernisering av register og prosesser
 • Bidra i tverrgående arbeid og til utvikling av seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, for eksempel samfunnsvitenskapelig, IT eller økonomi
 • God tallforståelse
 • Gode IT-kunnskaper
 • Erfaring med programmering i for eksempel SAS, SQL, Python eller R
 • Erfaring og kjennskap til Folkeregisteret eller Matrikkelen vil være en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.

Personlige egenskaper

 • Interesse for seksjonens fagområde
 • Analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til nytenkning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi tilbyr

Lønn som førstekonsulent/rådgiver 456 400 - 552 800 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.

 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Et godt fagmiljø med stor muligheter for egen utvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig uformelt arbeidsmiljø

Generelt

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen.

Søkere som blirinnkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utførerbakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt omikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varsletom dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrerkvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevneeller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må væreinnforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid medinkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4134744207

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Johan Åmberg (Seksjonssjef), 409 02 625