Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Prosjektstilling digitalisering - Institutt for jordbruksfag

Søknadsfrist: 22.12.2019

Om stillingen

Institutt for jordbruksfag på Blæstad ved Høgskolen i Innlandet arbeider med å utvikle nye digitale læringsformer i høyere landbruksutdanning og vil styrke samarbeidet med arbeidslivet og andre utdanningsinstitusjoner om etter- og videreutdanning.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vi søker derfor etter prosjektmedarbeider i en 2-årig stilling som kan arbeide tett opp mot våre faglige ansatte og studenter med tanke på å utvikle og lede arbeidet med utvikling av digitale læringsformer innen jordbruksfag. Dette innebærer økt bruk av studentaktive undervisningsformer særlig egnet til å engasjere og aktivisere studentene, som problembasert læring, case-basert læring, prosjektbasert læring og utforskende læring. Den som ansettes i stillingen vil ha mulighet for videre ansettelse forutsatt fortsatt finansiering.

Ansvar og oppgaver

Den som ansettes skal samarbeide med våre ansatte om utvikling og bruk av studentaktiv læringsmetoder, nettbaserte undervisningsformer og læringsfremmende vurderingsformer i undervisningen. Dette vil også inkludere tilrettelegging av digitale undervisningsformer beregnet for etter- og videreutdanning i enkelte emner fra vår studieportefølje.

Utover dette forventes at vedkommende samarbeider med fagmiljøet på fakultetet om å søke eksterne FOU-midler.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved institutt for jordbruksfag og deltar aktivt i fagmiljøet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Den som søker må ha formalkompetansen innen landbruksfag på masternivå eller høyere, og kompetanse innen bruk av IKT i undervisning. Vedkommende må kunne lese og forstå nyere forskning innen våre fagområder for dermed å kunne bidra til utvikling av digitalisering og student aktive læringsformer. God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Prosjektmedarbeideren vil jobbe i et aktivt miljø i rask utvikling. Vedkommende må kunne arbeide i en periodevis hektisk hverdag og inneha gode samarbeidsevner, men likevel kunne løse arbeidsoppgaver på en selvstendig måte.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
  • Kopi av vitnemål og attester
  • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. For særskilt gode søkere kan stillingskode 1364 seniorrådgiver vurderes.
  • Gode pensjons- og velferdsordninger

For nærmere informasjon om stillingen:

Ta kontakt med:

Søk stillingen