Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Prosjektøkonom

Søknadsfrist: 15.10.2019

Stillingens hovedoppgave er å utøve rådgivning og administrativ støtte innen eksternfinansiert virksomhet (EFV) ovenfor høgskolens ledere.

Ansvar og oppgaver

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Høgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder:innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring.


Stillingen inngår i Seksjon for regnskap som ledes av seksjonsleder og består av 8 medarbeidere. Seksjon for regnskap er tilknyttet høgskoleadministrasjonen, som er lokalisert i Elverum og Lillehammer, og leverer tjenester til fakultetene.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Utøve lederstøtte gjennom å bidra til god styringsinformasjon innenfor prosjektstyring til ledere av EFV.
 • Bidra i høgskolens samlede regnskapsarbeid.
 • I samarbeid med ledere for EFV, bidra i arbeidet med budsjettering, regnskapsføring, periodisering og rapportering av EFV-prosjektene
 • Bidra til korrekte periodeavslutninger
 • Bidra til å sikre god kvalitet gjennom økonomistyring av prosjektene
 • Utføre varierte regnskapsoppgaver

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kvalifikasjoner.

Stillingen er for tiden lagt til økonomiavdelingen

Stillingen er fast.

Kontakt

 • Seksjonsleder for regnskap Liv Grethe Vangen, Tel: 62 43 00 07, Mob: 922 46 175, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Minst 3 års utdanning på universitets- og høgskolenivå, fortrinnsvis master innenfor økonomi eller annet relevant fagområde. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

 • Evne til å tilegne seg god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Det er en fordel om den som ansettes har:
 • Erfaring med budsjettering, prosjektoppfølging og rapporteringsarbeid
 • Erfaring fra regnskapsarbeid
 • God kunnskap i bruk av IT-verktøy, særlig Excel
 • Kjennskap til UBW
 • Kjennskap til statlig økonomireglement

Vi ønsker en selvstendig person som er både analytisk, løsningsorientert og målrettet. Fleksibilitet og omstillingsevne, samt evne til å sette seg raskt inn i nye arbeidsområder er en fordel.

Arbeidsspråket ved Høgskolen i Innlandet er norsk. Den som ansettes må kunne uttrykke seg godt på norsk/annet skandinavisk språk, samt engelsk, både skriftlig og muntlig.

Personlig kompetanse

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen