Stilling:

Høgskolelektor / høgskolelærer i tannpleie

Søknadsfrist 20. januar 2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for Folkehelse er det ledig 50 % stilling innen tannpleie, med mulighet for utvidelse på sikt

Sentrale arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være drift av studentklinikk, veiledning i praksis og undervisning/veiledning på øvingsklinikk/fantomlaboratorium. Stillingen kan også bli tillagt emneansvar og/eller andre oppgaver ved behov

Kompetanse og erfaring

For å bli tilsatt som høgskolelektor kreves fullført relevant master innen folkehelsevitenskap, helse- og sosialvitenskap eller innen veiledningsfag.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for stilling som høgskolelektor, vil det kunne ansettes i midlertidig stilling som høgskolelærer. Minstekrav for å bli tilsatt i stilling som høgskolelærer er 3-årig bachelorutdanning innen tannpleie.

Dersom det melder seg søkere med førstestillingskompetanse vil de kunne bli vurdert for innplassering på tilsvarende kompetansenivå

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For alle stillingskategorier kreves i tillegg dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Den som eventuelt tilsettes uten å ha formell pedagogisk kompetanse eller praktisk-pedagogisk utdanning og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i høgskolepedagogikk eller praktisk-pedagogisk utdanning. Høgskolen i Innlandet gir tilbud om slike kurs.

Det er ønskelig at den som ansettes er autorisert tannpleier. Det er videre ønskelig at vedkommende har minimum 2 års klinisk erfaring med oppdatert kunnskap om hygieniske prinsipper i klinikk, herunder bruk av utstyr som desinfektor, assistina og autoklav. Det er i tillegg ønskelig at vedkommende har veiledererfaring/-utdanning.

Den som ansettes bør ha god kunnskap om bruk av OPUS journalsystem, Digora røntgensystem.

Personlig kompetanse

Vi søker en blid, åpen og omgjengelig fagperson som er positivt innstilt til samarbeid, men som også evner å arbeide selvstendig. Den vi søker bør videre være målrettet og strukturert, men samtidig være fleksibel om situasjonen skulle kreve det.

Personlig egnethet, slik som gode samarbeidsevner, evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer, fleksibilitet og selvstendighet vektlegges. Interesse for pedagogisk utvikling er en forutsetning.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten.

Høgskolen tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling og engasjerte kolleger
  • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ,etter kompetanse og erfaring. Det åpnes for å ansette høgskolelærer i stillingskode 1007, men da midlertidig i inntil 3 år.
  • Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
  • Tilrettelegging for faglig utvikling
  • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket.

Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt:

Instituttleder Svein Barene, telefon 952 58 477 eller epost, [email protected]

Velkommen som søker!

Søk på stillingen