Stilling:

FoU-koordinator

Søknadsfrist 27. januar 2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er for tiden lagt til Høgskolen i Innlandet ved Avdeling for Forskning og Utvikling

Stillingen er 100% fast.

Om ansvar og oppgaver

Hovedoppgaven i stillingen blir å lede arbeidet med å effektivisere og tydeliggjøre FoU-administrasjonens støtte og oppfølging av FoU-arbeidet ved HINN, og arbeid med oppfølging av HINNs forskningsstrategi for 2019-2020.

Andre forskningsadministrative arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen ved behov. Andre sentrale oppgaver vil være:

* planlegge og koordinere støtte til forskergrupper

* koordinere støtte til eksternfinansierte prosjekter

herunder målrettet arbeid med å finne relevante utlysninger og partnere for våre fagmiljøer/forskningsgrupper, veiledning og bistand i søknadsfasen og oppfølging av innvilgete prosjekter

* tilrettelegge for internasjonalt nettverks- og konsortiebygging

* bidra til å bygge høgskolens kompetanse på innovasjon og oppdragsforskning

Fagområdet er under utvikling, og den som ansattes må påregne endringer i organisasjonsstruktur og ansvar.

Kompetanse og erfaring

- minimum mastergrad/hovedfag innenfor relevante fagområder, fortrinnsvis doktorgrad. Juridisk kompetanse anses som relevant.

- god kunnskap om forskningsfinansieringssystemet i Norge og EU

- erfaring med forskningsadministrative oppgaver enten fra egen forskererfaring, prosjektledererfaring fra forskningsprosjekter eller forskningsadministrasjon

- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

- kunne håndtere digitale løsninger og IKT-verktøy

- kjennskap til innovasjon og/eller oppdragsforskning vil være en fordel

Personlig kompetanse

Personlige egenskaper som samarbeidsevne med kollegaer og evne til å kommunisere med fagmiljøene, vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på kjennskap til forskningsvirksomhet og forskningsadministrasjon innenfor UH-sektoren.

Vi ønsker en medarbeider som er strukturert og har evnen til å arbeide selvstendig innen sitt arbeidsområde, er initiativrik og kan være i stand til å bygge relasjoner både internt i institusjonen og mellom høgskolen og våre nasjonale og internasjonale partnere. Søkeren må ha gode samarbeidsevner, trives med å jobbe i team og være resultatorientert.

Stillingens oppgaver innebærer bred kontakt med høgskolens forskningsmiljøer og samarbeidspartnere. Evne til god kommunikasjon med høgskolens forskere og samarbeidspart­nere vil bli særlig vektlagt.

Høgskolen tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
  • Mulighet for utvikling
  • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. HINN oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

  • Prorektor forskning, Tomas Willebrand Tel: +47 62043008036, Mob: +46 706 100 302, e-post: [email protected]

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen