Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Prosjektleder kommunikasjon (Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap)

Søknadsfrist: 28.04.2019

Om stillingen

Sentrale arbeidsoppgaver

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Utarbeide plan for intern- og eksternkommunikasjon
 • Utvikle og drifte webløsninger for internkommunikasjon og ekstern kommunikasjon
 • Etablere og utvikle en hensiktsmessig driftsorganisasjon for å ivareta fakultetets kommunikasjonsbehov
 • Ta initiativ til og gjennomføre ulike kommunikasjonstiltak
 • Bistå med produksjon og publisering av godt, målrettet innhold i ulike kanaler

Stillingen kan ved behov tillegges øvrige oppgaver innen kommunikasjon og markedsføring.

Stillingen inngår i høgskolens administrative matrise for kommunikasjon- og markedsføring, og oppgavene utføres i samarbeid med HINNs kommunikasjons- og markedsavdeling.

Stillingen er for tiden lagt til Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fakultetsadministrasjonen ved studiested Lillehammer eller Rena.

Stillingen er et ett års engasjement, 100%.

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Kontakt

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Solid kompetanse i strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Solid kompetanse og erfaring med web og øvrige digitale flater
 • Svært god framstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Generelt god IKT-kompetanse/systemkompetanse

Personlig kompetanse

 • Evne til strategisk tenkning og operativ gjennomføringsevne
 • Proaktiv og resultatorientert
 • Relasjonell kompetanse og meget gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og kan takle en hektisk hverdag med mange arbeidsoppgaver
 • Kan arbeide selvstendig og ta selvstendige valg

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1363 SENIORKONSULENT / 1434 RÅDGIVER i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen