Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Instituttleder - Institutt for skog og utmarksfag

Søknadsfrist: 10.10.2019

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har ledig 100% stilling som instituttleder for Institutt for skog og utmarksfag- Evenstad. Stillingen ligger til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.

Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere 2 perioder (totalt 12 år). Ønsket tiltredelse snarest.

Høgskolen i Innlandet

Institutt for skog og utmarksfag


Instituttet for skog- og utmarksfag ligger på Evenstad midt i Østerdalen. På instituttet sitter det rundt 70 ansatte og det er over 200 studenter.


Til enhver tid er ca 15-20 prosent av studentene internasjonale studenter. Det er høy forsknings- og utviklingsaktivitet på instituttet, og ca 50 prosent av vår aktiviteter eksternt finansiert. De fleste lærerne er aktive forskere og studentene er hjertelig velkomne til å delta på våre forskningsprosjekter.

Studenter inviteres med i forskergrupper når de begynner med sine bachelor-, master eller doktorgradsoppgaver sammen med andre studenter og andre forskere.


Vi forsker på hele bredden av anvendt økologi, inkludert utmarksforvaltning og skogbruk.


Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på vårt institutt, og som er tilstede i møte med studenter og ansatte.

For spørsmål og mer informasjon om stillingen kontakt:

Arbeidsoppgaver

 • Instituttleder er en faglig og administrativ lederstilling med delegert myndighet fra dekanen, og han/hun rapporterer til denne. Inngår i dekanens ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen og fakultetet.
 • Strategisk og operativt ansvar for alt utdannings- og FOU arbeid ved instituttet. Utvikle og drifte utdanningstilbud og forskningsaktivitet med høy kvalitet, herunder eksternfinansiert virksomhet.
 • Sikre og utvikle høy utdanningskvalitet.
 • Personalansvar for instituttets medarbeidere. Herunder ivareta vedtatte prinsipper om involvering og medvirkning og sørge for at intensjonene i Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og avtaleverket for øvrig blir fulgt.
 • Ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på instituttnivå. Ivareta studentvelferd og sikre god kommunikasjon med studentene.
 • Drive effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer.
 • Ivareta omstillings- og endringskapasitet.
 • Bidra aktivt til HINNs arbeid med likestilling og mangfold.
 • Skape en positiv organisasjonsstruktur og stimulere til et positivt og godt arbeidsmiljø.
 • Rapportering av instituttets virksomhet.

Kvalifikasjonskrav

Kandidaten må ha:

 • Høy faglig kompetanse fortrinnsvis på førstestillingsnivå. Særlig relevant kompetanse og erfaring kan kompensere for kravet om førstekompetanse.
 • Dokumentert ledererfaring, fortrinnsvis fra utdanning- og forskningsinstitusjoner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.

Kandidaten bør ha:

 • Kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig sektor.

Personlig kompetanse

 • Evne til å utøve strategisk og operativ ledelse.
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse.
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil.
 • God gjennomføringsevne.
 • Gode relasjonelle ferdigheter, trives med og ha evne til nettverksbygging.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med store ambisjoner, og som for tiden har en søknad om universitetsstatus til behandling hos NOKUT.
 • Muligheten for å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter.
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1474 instituttleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bla gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søk stillingen