Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Webansvarlig (Rådgiver)

Søknadsfrist: 12.01.2020

Vil du bli del av Innlandets mest fremoverlente og spennende kommunikasjonsmiljø?

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingens hovedprioritet er å ivareta ansvaret avdelingen har for at høgskolens eksterne og interne nettsider er optimalisert i forhold til sentrale målsettinger vi setter oss for kommunikasjon med ulike målgrupper gjennom disse kanalene. Ansvaret omfatter et spenn fra teknologisk forståelse og samarbeid med eksterne leverandører og interne utviklerressurser, via utvikling av webstrategi, informasjonsarkitektur og brukerorientert interaksjonsdesign, til opplæring og forvaltning av publisister, målinger og kvalitetssikring av innhold.

Stillingsinnehaveren forventes å utvikle god virksomhetsforståelse og evne å samarbeide tett med ressurser internt i KMA og høgskolen for øvrig for å sikre god tverrfaglig måloppnåelse, og med eksterne samarbeidspartnere innenfor utvikling og kvalitetssikring av teknisk løsning og innhold, blant annet med sikte på å sørge for god universell utforming.

Stillingen forventes også å kunne spille en viktig rolle som bidragsyter i høgskolens digitaliseringsarbeid.

Høgskolen har på trappene et større webprosjekt, der også teknisk løsning skal vurderes, med mål om å utvikle kraftig forbedrede nettsider for institusjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Være høgskolens fremste ressurs på kontinuerlig utvikling av web som strategisk verktøy for å nå sentrale kommunikasjonsmål
 • Utvikle og forvalte høgskolens webstrategi i samarbeid med KMA, øvrige enheter i høgskolen og eksterne samarbeidspartnere
 • Prosjektleder for kommende webprosjekt – samarbeide med interne og eksterne ressurser om valg av teknisk løsning, utvikling av brukersentrert interaksjonsdesign og informasjonsarkitektur, planlegging av implementering, opplæring og forvaltning av innholdsleverandører mv.
 • Lede høgskolens overordnede webredaksjon, som blant annet koordinerer utviklingsbehov, behov for opplæring av innholdsleverandører, arbeid med klarspråk og ivaretakelse av universell utforming av innhold, og annen generell kvalitetssikring
 • Sørge for at høgskolen bruker relevante analyseverktøy som sikrer måloppnåelse og evne til å drive kontinuerlig forbedring av webløsning og innhold
 • Bidra med innholdsproduksjon til eksterne og interne sider

Andre oppgaver kan tilkomme ut ifra høgskolens behov.

Stillingen rapporterer til kommunikasjonsdirektøren som leder høgskolens kommunikasjons- og markedsavdeling (KMA) med medarbeidere lokalisert på studiested Elverum og studiested Lillehammer. Avdelingen har blant annet ansvar for kommunikasjons- og markedsfaglig lederstøtte, studentrekruttering, forskningsformidling, internkommunikasjon, visuell profil og produksjon av grafisk materiell. Avdelingen har også overordnet ansvar for høgskolens eksterne og interne nettsider og sosiale medier.

Stillingen er 100% fast.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring:

 • Du har ideelt sett noen års erfaring fra tilsvarende stilling i en større virksomhet, men vi vurderer også nyutdannede med rett kompetanse som har opparbeidet seg relevant erfaring parallelt
 • Det kreves relevant høyere utdanning, gjerne teknisk grunnkompetanse innen webutvikling kombinert med kommunikasjonsfaglig kompetanse. Kravet om høyere utdanning kan fravikes dersom du kan dokumentere spesielt relevant realkompetanse
 • Du er opptatt av å skape gode brukeropplevelser på web, både for interne og eksterne målgrupper
 • Du har god og dokumenterbar kompetanse på bruk av ulike verktøy for å utvikle, måle, analysere og kvalitetssikre nettsidene mtp måloppnåelse
 • Prosjektlederkompetanse og erfaring fra større prosjekter i komplekse virksomheter er en fordel
 • Det er nødvendig med gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er en fordel om du disponerer egen bil da oppgavene vil kreve noe reising mellom studiestedene og ellers i regionen

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt:

 • Du er faglig trygg, men dynamisk, fremoverlent og motivert av å jakte på ny kunnskap og kontinuerlig forbedring
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og liker å jobbe tverrfaglig for å oppnå felles mål
 • Stor arbeidskapasitet og god systematikk, evne til å veksle mellom daglig drift og langsiktige utviklingsoppgaver, til å jobbe selvstendig med egne oppgaver og foreta prioriteringer ut ifra tidsfrister og kvalitetskrav, er en nødvendighet

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen