Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Forsker på pelagisk fisk i Nordsjøen

Søknadsfrist: 30.08.2019

Om stillingen

I forskningsgruppen Pelagisk fisk ved Havforskningsinstituttet i Bergen er det nå ledig en fast stilling for en forsker som skal jobbe med våre utfordringer på bestandsberegninger av pelagisk fisk i Nordsjøen, spesielt rettet mot sild og brisling.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

Pelagiske fiskebestander som sild, brisling, makrell og hestemakrell utgjør viktige kommersielle ressurser i økosystemet i Nordsjøen. Dette er vandrende arter, og bestandene i området blander seg med andre bestander fra tilknyttede områder langs Norskekysten, i Norskehavet og øvrige Atlanterhavet. Dette innebærer at det å drive bestandsberegninger, rådgivnig og forvaltning har høy grad av kompleksitet. Klimaendringer har også ført til at mer varmekjære arter som sardin og ansjos har vandret inn i Nordsjøen. Økosystemet er i seg selv komplekst med høy grad av menneskelig påvirkning som kan lede til lokale endringer i miljøbetingelser. Forskning for å forstå den generelle biologien, populasjonsstrukturen og dynamikken til pelagisk fisk i dette området er svært viktig for fremtidige bestandsvurderinger og rådgivning.

Arbeidsoppgaver:

Forskningsoppgaver:

 • Øke den biologiske kunnskapen om de pelagiske fiskebestandene ved hjelp av data samlet inn på forskningstokt og fra fiskeriene kombinert med vitenskapelig eksperimenter.
 • Arbeide for å forstå og definere bestandsstruktur, koblinger mellom bestander, herunder arbeid med å utvikle verktøy for å skille mellom bestander.
 • Arbeid med å forstå bestandenes dynamikk, herunder arbeid med å forstå prosessene som påvirker naturlig dødelighet, rekruttering og produksjon i bestandene, inkludert effekter av klima, lokale endringer i miljøbetingelser, interaksjoner med andre bestander eller andre økosystemendringer.
 • Selv om hovedfokus vil være Nordsjøen, er det også forventet forskningsbidrag på pelagisk fisk i andre områder.

Oppgaver på overvåkning, bestandsberegning og overvåkning:

 • Planlegge og gjennomføre forskningstokt og årlig overvåkning av fiskerier på pelagisk fisk i Nordsjøen og nærliggende områder.
 • Delta i årlige bestandsvurderinger for pelagiske fiskebestander i Nordsjøen og relevante arbeidsgrupper i ICES (det internasjonale havforskningsrådet).
 • Delta i generelt rådgivningsarbeid, herunder kommunikasjon med næring, nasjonale og internasjonale fiskerimyndigheter.

Kvalifikasjoner

Til stillingen søker vi en person med utdanning på doktorgradsnivå innen fiskeri- eller marinbiologi, med erfaring fra forskning på fiskebestanders biologi, struktur og dynamikk, fortrinnsvis også med erfaring fra bestandsberegninger. Vi ønsker kandidater som vil finne det spennende å utvikle sin karriere innenfor dette kombinerte feltet av forskning og rådgivning, der arbeidet og resultatene får direkte praktiske konsekvenser for gjennomføringen av fiskeriene på kommersielt viktige fiskebestander.

Relevant erfaring fra arbeid med pelagiske fiskebestander i Nordsjøen og nærliggende områder, spesielt rettet mot målartene sild og brisling, vil bli vurdert som fordelaktig.

Det vil bli lagt vekt på følgende kompetanse og erfaring i vurderingen av kandidater:

 • Dokumentert høy kompetanse og erfaring med kvantitative analyser av komplekse data.
 • Erfaring fra forskning på fiskebestanders biologi, struktur og dynamikk.
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av overvåkning på fiskebestander gjennom forskningstokt (akustikk, biologisk prøvetaking, miljøundersøkelser) og andre feltundersøkelser.
 • Erfaring fra gjennomføring av eksperimenter i felt (f.eks. merkeundersøkelser) og i laboratorium.
 • Erfaring fra bestandsberegninger og rådgivningsprosesser.
 • Vitenskapelig publisering.
 • Gode evner og erfaring innen kommunikasjon og formidling vektlegges fordi stillingen innebærer formidling av forskning til vitenskapelige miljøer, myndigheter og næringsaktører.

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø.
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.
 • Forskningstokt, feltaktivitet og ulike vitenskapelige eksperimenter.

Kandidater vil bli vurdert i en stilling som 1109/1110 forsker avhengig av kvalifikasjoner og lønnes etter statens lønnsregulativ.

Ytterligere informasjon

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Søknader som oppsummerer relevant kompetanse og interesse for stillingen sendes elektronisk via link på denne siden med en fullstendig CV, relevante attester og vitnemål fra utdanning, publikasjonsliste med link til online kopier dersom tilgjengelige. Det bør oppgis minimum to referanser med kontaktinformasjon.

Kandidaten må kunne snakke flytende engelsk, men arbeidsspråket på instituttet er norsk, og kommunikasjon med lokale næringsaktører og myndigheter er på norsk, så kandidater som ansettes i faste stillinger må derfor også lære seg å kommunisere på norsk innen rimelig tid.

Søknadsfrist: 30.08.2019

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søk på stillingen