Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Forskningsteknikere - lakselus

Søknadsfrist Løpende

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner

i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Havforskingsinstituttet har ansvaret for den nasjonale overvåkningen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Data fra overvåkningen er et viktig bidrag til ekspertgruppen som gir råd om bærekraft i produksjonsområdene i det nye trafikklyssystemet som regulerer oppdrettsnæringen.

Feltinnsamlingen er en omfattende jobb, og det er behov for engasjerte og erfarne folk medarbeidere som kan bidra til dette arbeidet i perioden mai-august.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet innbefatter gjennomføring av feltarbeid i et eller flere produksjonsområder med utgangspunkt i Havforskningsinstituttets stasjoner i Tromsø eller Bergen. Her skal det, i samråd med prosjektledelse, gjennomføres fiske etter sjøørret og telling av lakselus på to eller flere stasjoner som bestemmes delvis på forhånd og delvis underveis i arbeidet. Fisket foregår ved bruk av storruser (tilsvarende ruser for uttynningsfiske i ferskvann) eller garn. Lange kjøreetapper mellom stasjoner, tilpasning til fiske- og værforhold og overnattingsfasiliteter gjør at arbeidet krever stor grad av fleksibilitet. Søkere med erfaring fra tidligere sesonger i NALO vil bli prioritert.

Kvalifikasjonskrav

Havforskningsinstituttet søker etter motiverte og fleksible personer med følgende kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra feltarbeid, fortrinnsvis med fisk. Erfaring med bruk av småbåt og båtførerprøve.
  • Kjennskap til problemstillinger knyttet til lakselus på vill laksefisk. Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Evne til å jobbe selvstendig og i små team. Førerkort kl B.

Det er også positivt om man kan vise til:

  • Relevant utdanning eller erfaring innen fiskeri, akvakultur, biologi eller naturforvaltning.
  • Førerkort klasse BE eller B96
  • Erfaring fra NALO tidligere år
  • Godkjent kurs i identifikasjon og stadiebestemmelse av lakselus

Ytterligere informasjon

Arbeidet vil pågå i perioder på 2 uker fra 6 mai til og med 13. august, og det er behov for personell hele perioden. Vi ansetter folk fortløpende, så send inn søknad så raskt som mulig.

Ved interesse, skriv en kort søknad med tidspunkter du er tilgjengelig for arbeid, legg in CV, ved spørsmål kontakt prosjektleder Rune Nilsen, [email protected]

Søk på stillingen