Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Postdoktor innen matsikkerhet og ernæring

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 4-årig stilling som postdoktor, med 25 % pliktarbeid, innen fagfeltene matsikkerhet og ernæring. Hovedfokus blir på hvordan næringsstoff fra mat fra havet kan bidra til matsikkerhet globalt.

Den som tilsettes blir en del av Forskningsgruppe for Matsikkerhet og ernæring. Stillingen vil ha arbeidssted i Bergen.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

FNs medlemsland har vedtatt 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Norge har tatt initiativ til å opprette et globalt handlingsnettverk «Bærekraftig mat fra havet for matsikkerhet og ernæring» under FNs ernæringstiår, https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/. Målet med nettverket er å synliggjøre mat fra havet og innlandsressurser i arbeidet med å sikre matsikkerhet og god ernæring. HI er sekretariat og en viktig kunnskapsleverandør i det Globale handlingsnettverket. Pliktarbeidet (25%) vil være knyttet til sekretariatfunksjonen i nettverket.

Forskningsgruppen for Matsikkerhet og ernæring er i stor grad involvert i vitenskapelige spørsmål som instituttet arbeider med som nasjonal rådgiver. Stillingen vil berøre mange av instituttets viktige og interessante problemstillinger. I tillegg representerer stillingen en god karrieremulighet for en dyktig og motivert forsker som vil bli en del av et produktivt forskningsmiljø, og som finner glede og inspirasjon i å arbeide ved Norges ledende marine forskningsinstitutt.

Hos oss skal du

 • Bidra i sekretariatfunksjonen til det globale handlingsnettverket
 • Skrive vitenskapelige artikler
 • Bidra i forskningsprosjekt
 • Delta i søknadsskriving for relevante forskningsprosjekt
 • Veilede studenter

For oss er det viktig at du

 • Har doktorgrad i samfunnsernæring eller annet relatert fagfelt, og god faglig innsikt innen områdene ernæring og helse
 • Evner å generere, gjennomføre og publisere aktiviteter effektivt og målrettet
 • Har erfaring med tverrfaglig samarbeid og prosjektarbeid, og en fordel hvis du har erfaring med internasjonalt samarbeid
 • Har god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Er god i engelsk, da arbeidsspråket er både norsk og engelsk
 • Har gode samarbeidsevner

Vi legger vekt på personlige egenskaper som at

 • Du er rask til å sette deg inn i, og forstå nye faglige problemstillinger
 • Du tar ansvar og initiativ, arbeider selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Du tenker nytt, trives med utfordringer og finner fleksible løsninger

Hos oss får du

 • Jobbe i et utfordrende, kreativt og internasjonalt arbeidsmiljø innenfor et av Europas ledende marine forskningsmiljø, som ligger helt i front innen fagfeltet matsikkerhet og ernæring
 • Være en del av et sosialt og kreativt arbeidsmiljø
 • Delta i spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland
 • Jobbe i lokaler sentralt i Bergen
 • Fleksitidsordning, med sommer- og vintertid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mobiltelefon
 • Mulighet til å låne bedriftshytter og være med i bedriftsidrettslag

Ytterligere informasjon

Stilling som 1352 postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner, i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For mer informasjon, se vår hjemmeside hi.no, eller ta kontakt med:

I søknaden ønsker vi at du beskriver dine egenskaper, kompetanse, erfaring og motivasjon for stillingen. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Oppstart ønskes så snart som mulig.

Søknadsfrist: 15. august.

Søk på stillingen