Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Postdoktor - Lakselus og fiskeinteraksjon

Søknadsfrist: 26.05.2019

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet er det ledig et engasjement som postdoktor i 2,5 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er lagt til faggruppe Smittespredning og Sykdom med arbeidssted Bergen. Forsøk med fisk vil foregå på forskningsstasjonen i Matredal 1.5 t kjøring fra Bergen og det må derfor påregnes noe reiseaktivitet. Stillingen er tilknyttet et nytt prosjekt «INFEST» finansiert gjennom Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen ønsker vi en person med PhD i biologi, molekylærbiologi, fiskehelse eller liknende. Erfaring med enten eksperimentelle studier med fisk eller med molekylærbiologiske metoder inkludert kvantitativ RT-PCR, og interesse for begge fagområder er nødvendig er nødvendig. Erfaring med begge deler vil være en fordel. Videre vil dokumentert kjennskap til lakselus og andre parasitter eller fiskesykdom bli vektlagt.

Erfaring innen fiskeimmunologi, fiskevelferd og prøvetaking i fisk er også en fordel. Evne til å kommunisere muntlig og skriftlig og erfaring med publisering i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter samt personlige egenskaper som gode samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet samt evne til å gjennomføre, rapportere og publisere prosjektaktiviteter forutsettes. Søker må beherske engelsk og gjerne et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

  • et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø
  • arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
  • fleksibel arbeidstid gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Stillingen som 1352 postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ.

Spørsmål om stillingen

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Send elektronisk søknad vedlagt CV, kopi av relevante attester og vitnemål samt kopi av publikasjonsliste. For søker med utdannelse som ikke er fra Norge må der vedlegges en bekrivelse av karakterskalaen. Søknaden må gjør rede for kandidatens motivasjon for å søke stillingen og kvalifikasjoner til å ivareta definerte arbeidsoppgaver.

Søk på stillingen