Stilling:

Fast stilling som over/senioringeniør - dataforvalter

Søknadsfrist: 23.06.2019

Fast stilling som ingeniør

Om stillingen:

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter syv forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner

i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som senior ingeniør. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Havforskning i utviklingsland, med arbeidssted Bergen.

Avdelingen har i dag prosjekter i omkring 10 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Prosjektene er i stor grad finansiert av Norad / Utenriksdepartementet og ofte i samarbeid med FN-organisasjoner. Arbeidsoppgavene relatert til denne stillingen vil i hovedsak være knyttet til instituttets arbeid innenfor EAF-Nansen prosjektet, men noe innsats inn mot Havforskningsinstituttets øvrige prosjekter kan også være aktuelt. Avdelingen Havforskning i utviklingsland er ansvarlig for gjennomføringen av tokt med forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen og fungerer som forvalter av alle data og materiale samlet inn på disse toktene (hydrografidata, planktondata, egg/larve/yngel data, akustikkdata, trålfangster og næringsalter). Det er ønskelig at disse dataene i større grad skal gjøres tilgjengelig for brukerne.

Arbeidsoppgaver vil være knyttet til arbeidet med både historiske og nye forskingsdata. Noe felt- og toktarbeid samt annen reiseverksomhet knyttet til stillingen må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil blant annet fylles av følgende arbeidsoppgaver:

 • Håndtering av historiske forskingsdata, oseanografiske og biologiske
 • Mottak, kvalitetssikring og tilgjengeleggjering av forskingsdata
 • Visualisering av forskingsdata
 • Data dokumentasjon, prosedyreutvikling og publisering av data

Kvalifikasjonskrav:

Søkere bør ha universitets-/høgskuleutdanning på mastergradnivå innen realfag. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Søkere bør ha kompetanse innen databehandling/informatikk og relevant erfaring.

Kompetanse innen følgende systemer og plattformer er å foretrekke:

 • Linux baserte serverar med relasjonsdatabasesystem PostgreSQL,POST GIS
 • Scriptspråk som R, JavaScript, Python

Personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samt evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet er viktige kriterier. Søkeren bør inneha gode sosiale evner. Ettersom man må forvente å samarbeide med personer og institusjoner i hele verden, inkludert i utviklingsland, bør søkeren være diplomatisk, tålmodig og kunne håndtere ulike kulturer og arbeidsmetoder.

Vi tilbyr:

 • Et godt, utfordrende og kreativt arbeidsmiljø i en verdensledende forskningsinstitusjon.
 • Varierte arbeidsoppgaver i en internasjonalt rettet avdeling.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som Overingeniør/Senioringeniør avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes et 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidsspråket ved Havforskningsinstituttet er norsk. Det forventes at internasjonale kandidater er villige til å lære norsk. Norskopplæring vil bli tilbudt. Kandidaten er forventet å bidra til forskningsgruppens overordnede mål og aktiviteter.

Ytterligere informasjon:

Ta kontakt med:

Mer informasjon om EAF Nansen finnes på http://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/en.

For å kunne vurderes må søknader inneholde:

 • Vitnemål fra universitetsutdanning (inkludert beskrivelse av karakterskala for ikke nordiske søkere).
 • Navn og kontaktinformasjon til minst to referansepersoner.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad med CV, attester og vitnemål (inkludert beskrivelse av karakterskala for ikke-nordiske søkere) og fullstendig publikasjonsliste sendes via link på denne siden.

Søknadsfrist: 23.06.19

Søk på stillingen