Stilling:

Produksjonsplanlegger

Søknadsfrist: 17. januar 2019

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Prototypverkstedet (PtV) ved Forsvarets forskningsinstitutt søker en ny produksjonsplanlegger i fast stilling.

Les mer om PtV.

PtV støtter instituttets prosjekter og Forsvaret i utvikling av produkter, prototype- og småserieproduksjon, samt ombygging og oppbygging av kjøretøy. Vår nåværende produksjonsplanlegger tar nå fatt på nye utfordringer på instituttet, og vi søker en ny kollega til hans rolle.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

• Kommunikasjon med oppdragsgivere om nye oppdrag og status på løpende produksjon og leveringstid

• Sette ut og følge opp underleveranser

• Systemansvar for plansystem ProM

• Dialog med mekanikere om produksjonsoppdrag

• Rapportering til økonomienheten

• Betjene vårt produksjonsplanleggingssystem ProM med:

- Tilbud, kalkyler, planlegging og fordeling av nye produksjonsoppdrag

- Logistikkoppgaver som lagerhold, innkjøp levering av ferdige varer etc.

-Utarbeiding av underlag for fakturering

Du må ha fagbrev, fagskole eller utdanning på bachelornivå innen mekaniske fag. Det er en forutsetning med relevant erfaring som produksjonsplanlegger og vi vil vektlegge kunnskap om verktøymaskiner og mekanisk produksjon.

Du er en utadvendt, omgjengelig og løsningsorientert person, som trives med samt evner å jobbe praktisk. Du kan arbeide selvstendig og er ikke redd for å ta initiativ. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

IT-systemer vi bruker er SolidWorks, Teamcenter og MasterCam. Det er en fordel med kjennskap til disse systemene, men nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene.

Les mer om sikkerhetsklarering her.

Vi tilbyr et tverrfaglig miljø, varierte, interessante og utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Leder Prototypverkstedet Ole Fretheim, tlf. 63 80 71 70 / 901 84 945, eller
  • Verkstedleder Geir Skjolden tlf. 63 80 71 76 / 400 28 456

Søknad merket ref. nr. 2018/02390, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole, høyere utdanning og praksis, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 17. januar 2019.

Referansenr: 2018/02390

Hjemmeside: www.ffi.no

Send søknad