Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Fagansvarlig VVS

Søknadsfrist: 25.08.2019

Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) EBA-enhet (eiendom, bygg og anlegg) drifter, vedlikeholder og utvikler instituttets bygningsmasse og uteområder. Bygningsmassen på ca. 33 000 m2, og består av kontorer, fellesarealer og av forskjellige og til dels kompliserte spesiallaboratorier med strenge krav til luftkvalitet og miljø. Vi søker en kollega for oppfølging og installasjon av tekniske anlegg med hovedvekt på fagkrets ventilasjon og kjøling.

Arbeidsoppgaver

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

 • faglig bidragsyter i operativ drift og driftsoptimalisering av ventilasjons- og kjøleanlegg
 • beskrive og dokumentere tekniske leveranser
 • utarbeide tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner, prosessbeskrivelser og driftsrutiner
 • anskaffelser, oppfølging av leveranser, rammeavtaler og leverandører
 • gjennomføre prosjekter og tiltak i samarbeid med øvrige fagansvarlige

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk utdanning
 • arbeidserfaring fra spesifikasjon/beskrivelser, installasjon og driftsoptimalisering av ventilasjons- og kjøleanlegg
 • gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • erfaring med relevante dataverktøy og Microsoft Office
 • må kunne sikkerhetsklareres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen

Personlige egenskaper

 • faglig nysgjerrig, god tverrfaglig forståelse og vurderingsevne
 • strukturert, selvstendig, resultat- og løsningsorientert
 • initiativrik med god gjennomføringsevne
 • samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • et tverrfaglig miljø med engasjerte medarbeidere i en organisasjon i utvikling
 • lønn som fagansvarlig (kode?) fra l.tr. 60-71 (tilsvarer kr. 532 300 – 655 400). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • fast arbeidssted på Kjeller

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

På www.ffi.no kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

 • Nils Larsen tlf. 90 67 33 92 eller
 • Enhetssjef Bjørn Bergersen tlf. 93 28 60 86

Søknad merket ref. nr. 2019/01576, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester som er relevante for stillingen, sendes elektronisk innen 25. august 2019.

Referansenr: 2019/01576

Søk på stillingen


Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no