Stilling:

Fagansvarlig VVS

Søknadsfrist: 31. januar 2019

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du erfaring fra installasjon og oppfølging av tekniske anlegg?

Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) EBA-enhet (eiendom, bygg og anlegg) drifter, vedlikeholder og utvikler instituttets bygningsmasse og uteområder. Bygningsmassen er på ca. 33 000 m2, og består av kontorer, fellesarealer og av forskjellige og til dels kompliserte spesiallaboratorier med strenge krav til luftkvalitet og miljø.

Vi søker en kollega med erfaring fra installasjon og oppfølging av tekniske anlegg med hovedvekt på fagkrets ventilasjon. Det er ønskelig med tverrfaglig erfaring fra VVS/ automasjon. Du har stor gjennomføringsevne og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig. Du er faglig nysgjerrig, liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg. Vår nye ansatte blir faglig bidragsyter i operativ drift og ansvarlig for å gjennomføre prosjekter og tiltak innen fagområdet.

Oppgavene vil være å stille krav til anskaffelser, følge opp leveranser, rammeavtaler og kontakt med leverandører, og yte andrelinje teknisk support til driftspersonell. Stillingen krever god formuleringsevne og vil ha en sentral rolle i å utvikle og dokumentere tekniske leveranser i samarbeid med fagansvarlige innen de øvrige fagområder. I tillegg inngår arbeid med tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner og prosessbeskrivelser.

Du må vise trygghet i rollen, arbeide strukturert, være resultat- og løsningsorientert, og trives med å levere gode resultater sammen med dine kolleger.

Nødvendig kompetanse er relevant teknisk utdanning og relevant arbeidserfaring.

Vi forventer gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig, og at du mestrer relevante dataverktøy og Microsoft Office.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Det kreves norsk statsborgerskap.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby en stilling med stor faglig bredde i et tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftshelsetjeneste, eget bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Stillingens lønn beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring.Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Nils Larsen tlf. 90673392 eller
  • Enhetssjef Bjørn Bergersen tlf. 93286086

Søknad merket ref. nr. 19/00081, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester som er relevante for stillingen, sendes elektronisk innen 31.01.2019.

Referansenr: 2019/00081

Send søknad

Hjemmeside: www.ffi.no

Kontaktpersoner:

  • Bjørn Bergersen tlf: +47 63 80 71 04 / mob: +47 932 86 086
  • Nils Larsen tlf: +47 63 80 71 51 / mob: +47 906 73 392