Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Doktorgradsstipendiat – militant islamisme i Vest-Afrika og Sahel

Søknadsfrist: 19.06.2019

Vi søker en doktorgradsstipendiat i et 4 års engasjement innen fagområdene statsvitenskap, historie, Midtøstenstudier og/eller konfliktstudier. Stipendiaten vil være tilknyttet TERRA-prosjektet for en periode på fire år med oppstart 15. august 2019.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

TERRA-prosjektene ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjort omfattende forskning på terrorisme og transnasjonal militant islamisme (“jihadisme”) siden 1999. FFI har i dag et av Europas største miljøer for forskning på jihadisme og nyter høy internasjonal anerkjennelse for sin forskning. Formålet med utlysningen er å gi unge akademikere mulighet til å ta doktorgrad i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. I tillegg ønsker vi å styrke forskningsinnsatsen på Vest-Afrika og Sahel-regionen, og ønsker derfor å ansette en doktorgradsstipendiat med spesifikt fokus på Sahel-regionen.

Kandidaten skal i løpet av stipendiatperioden gjennomføre et forskningsprosjekt av sentral betydning for TERRAs og FFIs virksomhet. Prosjektet må omhandle militante islamistiske aktører i Vest-Afrika/Sahel-regionen, inkludert, men ikke begrenset til al-Qaida, den Islamske Staten (IS) og deres regionale og lokale forgreininger. Ut over dette står kandidaten fritt til å velge innfallsvinkel, metode og avgrensninger. En prosjektskisse på 5-10 sider må legges ved søknaden.

I tillegg skal kandidaten jobbe i 25% stilling som vitenskapelig assistent. Oppgavene omfatter blant annet innsamling og systematisering av primærkilder, utsendelse av nyhetsbrev, administrering av møter og konferanser mv.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning på masternivå med svært gode resultater. Vi søker selvstendige medarbeidere med gode analytiske evner. Stillingen krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere. Du må også ha gode samarbeidsegenskaper samt gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. Kandidaten må i tillegg kunne lese primærkilder på fransk og arabisk.

Kunnskaper om islamisme og terrorisme, samt områdekunnskap er en fordel. Det er ønskelig at kandidaten kan vise til publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter eller tilsvarende. Interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk vil også være en fordel i denne stillingen.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Seniorforsker Truls H. Tønnessen på kontortelefon 63 80 77 09 eller på e-post [email protected] Merk: kun søknader sendt elektronisk gjennom annonsen vil bli behandlet.

Søknad merket ref. nr. 2019/01238, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, relevante attester, samt prosjektbeskrivelse på 5-10 sider, sendes elektronisk innen 19. juni 2019.

Referansenr: 2019/01238

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no