Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Post Doc - «Menneskelig yteevne i kaldværsoperasjoner»

Søknadsfrist: 17.09.2019

Interesserer du deg for menneskelig yteevne?

Vi søker Post Doc til tre-årig engasjement

Ønsker du å forske videre innen fysiologi/ medisin?

Interesserer du deg for menneskelig yteevne?

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker nå etter en Post Doc som skal være del av vårt prosjekt «Menneskelig yteevne i kaldværsoperasjoner». Prosjektet har en varighet på tre år, og gjennomføres i samarbeid med FSAN og Universitetet i Tromsø.

Prosjektets langsiktige mål er å styrke Forsvarets evne til operasjoner i kaldværssituasjoner med mål om å optimalisere soldatens yteevne. Her skal vi se på tiltak som øker beskyttelsen for kulde på individ- og gruppenivå, tiltak som sikrer soldatene tilstrekkelig inntak av næring, og i samarbeid med Forsvarets sanitet undersøke systemer for medisinsk behandling i kaldt klima og forebygging av hypotermi.

Arbeidsoppgavene vil konsentrere seg om variasjon i kuldesensitivitet hos norske soldater og sammenhengene til ulike forklaringsvariabler. Videre ønsker vi å undersøke om feltrasjon og rutiner for inntak av mat og drikke kan endres for å sikre soldater tilstrekkelig næring under krevende feltøvelser i kaldt vær. Stillingen vil innebære samarbeid med Forsvaret og andre akademiske miljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Som Post Doc vil du være med å planlegge og lede eksperimenter under prosjektet. Nødvendige kvalifikasjoner er fullført doktorgrad innenfor fagfeltet fysiologi/ treningsfysiologi/ termoreguleringsfysiologi/ kardiovaskulærfysiologi eller tilsvarende. Vi ser etter deg med gode kommunikative evner både på norsk og engelsk, som trives med variasjon i arbeidsoppgavene og som evner å tenke utenfor boksen.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Her kan du lese mer om sikkerhetsklarering.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Øyvind Voie, tlf. 63 80 78 28 eller 920 56 629

Søknad merket ref. nr. 2019/01694, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra relevant arbeidserfaring, sendes elektronisk innen 17. september 2019.

Referansenr: 2019/01694

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no