Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Prosjektingeniør – utvikler for simulatorer og simuleringssystemer

Søknadsfrist: 10.11.2019

Vi søker nå etter en dyktig medarbeider for å utvikle innhold til våre simulatorer og simuleringssystemer. Mulige arbeidsoppgaver inkluderer videreutvikling av vårt web-baserte brukergrensesnitt, produksjon og utvikling av digitale terrengmodeller og 3D-modellering av stridskjøretøy.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Som prosjektingeniør i forskningsprogrammet Landoperasjoner vil du være med på å løse problemstillinger knyttet til Hæren og hvordan Hæren opererer.

Vi ser blant annet på hvordan nye teknologier og våpensystemer kan anvendes i fremtidige militære operasjoner gjennom bruk av simuleringsstøttede krigsspill og bemannede simuleringseksperimenter.

Vi ser etter deg med én eller flere av følgende kvalifikasjoner:

  • God kjennskap til web-teknologier (f.eks. JavaScript, React og OpenLayers)
  • Kjennskap til kartapplikasjoner og kartdata (GIS)
  • Kjennskap til programmering og scripting
  • Kjennskap til 3D-modellering
  • Interesse for dataspill og dataspillteknologi

Det vil også bli gitt opplæring i relevante systemer og teknologier.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater på bachelornivå, samt erfaring fra praktiske utviklingsprosjekter fra utdanning eller jobb.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta initiativ. Stillingen krever vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning og utvikling til støtte for, og i tett dialog med, våre oppdragsgivere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte:

  • Forskningsleder Dan Helge Bentsen 63 80 73 91 / 476 18 406,
  • Seniorforsker Per-Idar Evensen tlf. 63 80 76 72 / 984 31 750, eller
  • Overingeniør Håvard Stien tlf. 63 80 79 86 / 928 81 479

Søknad merket ref.nr. 2019/02073, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, sendes innen 10. november 2019.

Referansenr: 2019/02073

Søk på stillingen


Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

www.ffi.no