Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Laborant / ingeniør for fremstilling av halvledermaterialer og infrarøde detektorer

Søknadsfrist: 11.11.2019

Ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) utvikler vi halvlederkomponenter for bruk i elektrooptiske systemer. Vi gror tynnfilmmaterialer med teknikken molecular beam epitaxy (MBE) og lager forskjellige komponenter, som for eksempel fotodioder og infrarøde (IR) detektorer. Vi har et stort renrom og andre laboratorier hvor vi karakteriserer materialer og komponenter.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Du vil bli en viktig medarbeider i en forskningsgruppe som samarbeider med et større elektrooptikkmiljø på FFI. Du vil utvikle komponenter i nært samarbeid med forskere og ingeniører. Ved FFI er forskerne generelt hjelpsomme og interesserte i å diskutere problemstillinger, og det er et hyggelig miljø på instituttet.

Beskrivelse av stillingen:

Vi tilbyr interessante oppgaver innen fremstilling av infrarøde detektorer og andre elektroniske komponenter. Du vil jobbe i samarbeid med forskere og ingeniører i et spennende forskningsmiljø. Vi gror tynne lag med krystallmaterialer og fremstiller forskjellige anvendelser av disse. I denne sammenheng utvikler vi egne prosesser som passer til materialene våre. Du vil lære fotolitografi, metallisering, etsing, liming og lodding, og du vil jobbe med videreutvikling av disse teknikkene.

Du vil få ansvar for HMS og innkjøp av forbruksmateriell til prosjektets laboratorier. Andre oppgaver inkluderer rutinemålinger av komponenter og generell assistanse med prøvebehandling.

Vi søker en medarbeider som trives med å arbeide i laboratoriet og spesielt i renrom. Du må være fingernem, ryddig, tålmodig og nøyaktig, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper og kunne arbeide selvstendig og ta egne initiativ.

Nødvendige kvalifikasjoner:

Godt håndlag med pinsett og små prøver, laborant/ ingeniørutdanning eller relevant erfaring med laboratoriearbeid/kjemikaliehåndtering, evne til å være grundig og til å gjøre ting på en repeterbar måte, nøyaktig dokumentasjon av arbeidet. Arbeidsspråket er norsk.

I tillegg vil det være en fordel med erfaring fra fotolitografiprosessering og mikroskopi, men godt håndlag og nøyaktighet vil være viktigst.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Stillingen krever kun norsk statsborgerskap.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert her.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Øyvind Sjøvik, mobiltlf. 909 29 385 eller
  • Forsker Espen Selvig, mobiltlf. 975 73 822

Søknad merket ref. nr. 2019/02087 og vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring, sendes innen 11. november 2019.

Referansenr: 2019/02087

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no