Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor ved Sosialantropologisk institutt

Søknadsfrist: 22.02.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Sosialantropologisk institutt har siden det ble etablert i 1964 vært en viktig arena og utgangspunkt for den anerkjente norske antropologiske tradisjonen. Instituttet er et av de største sosialantropologiske universitetsmiljøene i Europa, og størst i Norden. Det er for tiden registrert omtrent 400 studenter ved instituttet, inkludert rundt 30 på PhD-programmet. Instituttets tilsatte har bred kompetanse og dekker mange tematiske felt innenfor faget sosialantropologi.

Om stillingen

Ved Sosialantropologisk institutt (SAI) er det ledig en fast stilling som Førstelektor (SKO 1198).

Vi søker en person med bred faglig kompetanse og undervisningserfaring på både bachelor- og masternivå. Spesielt ønsker vi kandidater som kan kommunisere godt med studenter tidlig i studieløpet, har erfaring med både tradisjonelle og nye undervisningsformer og er motivert til å utvikle instituttets undervisning og studieprogrammer. Veiledningserfaring er en fordel.

Stillingen er primært en undervisningsstilling, og er tillagt 80% undervisning og administrasjon og 20% forskning/faglig utviklingsarbeid.

Endringer i fagområder og arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i sosialantropologi.
 • Pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet eller høyskole eller annen relevant virksomhet.
 • Dokumentert faglig bredde og kompetanse til å undervise i mange ulike emner på BA- og MA-nivå.
 • Meget gode formidlingsevner.
 • Den som ansettes må beherske norsk og engelsk svært godt, både muntlig og skriftlig, ved tiltredelse.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Praktisk-pedagogisk utdanning og/eller dokumentert god undervisningskompetanse.
 • Erfaring med varierte undervisningsformer og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Faglig kompetanse og eventuell vitenskapelig produksjon innen sosialantropologi.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig motivasjon og egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn som Førstelektor SKO 1198, fra kr. 692 400 til kr. 777 900 pr. år avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Faglige utviklingsmuligheter i et stimulerende arbeidsmiljø.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Publikasjonsliste
 • Relevante vitnemål og attester (Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere formell universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode fra ansettelse).
 • Referanseliste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer og beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem innen 22.02.2024. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Studentevalueringer eller annen dokumentasjon på pedagogisk erfaring samt vitenskapelige arbeider sendes ikke inn sammen med søknaden, men aktuelle søkere kan bli bedt om å ettersende dette.

Det vil bli benyttet intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering er en dyd og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS