Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor / førstelektor i norrøn filologi (vikariat)

Søknadsfrist: 05.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Om stillingen

En midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i norrøn filologi er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo. Vikariatet løper til 31.12.2024, med mulighet for forlengelse.

Stillingen vil hovedsakelig være knyttet til fagområdet norrøn filologi. Den som tilsettes, vil få ansvar for undervisning på BA- og MA-nivå, særlig runologiemner, men også på øvrige emner i norrøn filologi, samt noe veiledning.

Stillingen er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan den som blir tilsatt, også bli pålagt arbeid utenfor instituttet. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i norrøn filologi eller annen relevant språkvitenskapelig utdanning
 • kompetanse i runologi
 • God framstillingsevne muntlig og skriftlig på både engelsk og et skandinavisk språk

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • erfaring fra nettbasert undervisning eller erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier

Søkere som har doktorgrad blir ansatt i stilling som førstelektor.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 501 200 til kr 593 500 per år, avhengig av kompetanse i stilling som universitetslektor. Lønn fra kr 615 000 til kr 714 000 per år, avhengig av kompetanse i stilling som førstelektor (krever doktorgrad eller tilsvarende),
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk til førstelektor og dosent på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen samt beskrivelse av egen forskning
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • eventuell publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Vi viser til regler knyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen:

For spørsmål vedrørende rekrutteringsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS